2015-03-19 16:29

2015-03-19 16:29

Tre länssossar får uppdrag i SKL

LÄNET: Inga uppdrag till Socialdemokrater i västra länsdelen

Socialdemokraterna har presenterat partiets nomineringar till uppdrag i SKL, Sveriges kommuner och landsting. Länet får tre poster där den tyngsta går till kommunalrådet Lena Baastad i Örebro.

Lena Baastad har nominerats till ny ordförande för SKL beredning för utbildningsfrågor där hon tidigare varit ledamot.

– Vi kommer att företräda kommunerna gentemot stat och myndigheter, men självklart kommer mitt mål alltid att vara elevernas bästa och att se till att skolan kan bli bättre, säger Lena Baastad.

Regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson har varit vice ordförande i SKLs beredning för primärvård och äldreomsorg men går nu i stället in som ledamot i sjukvårdsdelegationen som hanterar mer övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor.

– Det är viktigt för Örebro län att vi får in en ledamot i den tunga sjukvårdsdelegationen som hanterar många mycket angelägna frågor, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Slutligen tar Hallsbergs kommunalråd Andreas Svahn plats som ledamot i SKLs beredning för samhällsbyggnad där han vill verka för att få fart på bostadsbyggandet.

– Staten måste ta ett mycket större ansvar för att det ska vara möjligt att bygga nya bostäder i de mindre kommunerna, säger Andreas Svahn.

SKLs valkongress hålls 24 mars i Stockholm där ordförande och styrelse väljs. Dagen efter utser den nyvalda styrelsens beredningarnas och delegationernas ledamöter.

SKL är kommunernas och landstingens arbetsgivar- och intresseorganisation. Inflytandet i SKL är politiskt och fördelas efter de olika partiernas storlek.

Lena Baastad har nominerats till ny ordförande för SKL beredning för utbildningsfrågor där hon tidigare varit ledamot.

– Vi kommer att företräda kommunerna gentemot stat och myndigheter, men självklart kommer mitt mål alltid att vara elevernas bästa och att se till att skolan kan bli bättre, säger Lena Baastad.

Regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson har varit vice ordförande i SKLs beredning för primärvård och äldreomsorg men går nu i stället in som ledamot i sjukvårdsdelegationen som hanterar mer övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor.

– Det är viktigt för Örebro län att vi får in en ledamot i den tunga sjukvårdsdelegationen som hanterar många mycket angelägna frågor, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Slutligen tar Hallsbergs kommunalråd Andreas Svahn plats som ledamot i SKLs beredning för samhällsbyggnad där han vill verka för att få fart på bostadsbyggandet.

– Staten måste ta ett mycket större ansvar för att det ska vara möjligt att bygga nya bostäder i de mindre kommunerna, säger Andreas Svahn.

SKLs valkongress hålls 24 mars i Stockholm där ordförande och styrelse väljs. Dagen efter utser den nyvalda styrelsens beredningarnas och delegationernas ledamöter.

SKL är kommunernas och landstingens arbetsgivar- och intresseorganisation. Inflytandet i SKL är politiskt och fördelas efter de olika partiernas storlek.