2015-03-19 06:00

2015-03-19 07:51

Bemanningsföretag flyttar in

KARLSKOGA: Tidningen får ny granne

Sedan radiotidningsföretaget Iris försvann har lokalerna, som ligger i samma byggnad som Karlskoga Tidning och Kuriren, stått tomma. Men nu är det verksamhet i dem igen.

Det är bemanningsföretaget Montico som etablerar sig i Karlskoga. Företaget finns på ett 30-tal orter i Sverige och har runt 700 anställda.

Företaget är verksamt inom många områden, men i Karlskoga ska man koncentrera sig på två: Dels ska man ha bemanningsverksamhet, dels ska man jobba med Stöd och matchning. Stöd och matchning är en relativt ny tjänst för arbetssökande som behöver ett förstärkt och individuellt anpassat stöd i sitt jobbsökande. Den arbetssökande får både verktyg i jobbsökandet och hjälp att knyta kontakter med arbetsgivare.

Två anställda

I början har företaget två anställda på plats i lokalerna.

– Men vi räknar med att ha tre, fyra medarbetare innan året är slut, säger Josef Nagy, affärsutvecklare på Montico.

Han berättar att företaget på sikt vill vara en naturlig del av det lokala näringslivet. Dit ska man nå genom att aktivt delta i nätverkandet i kommunen.

Det är bemanningsföretaget Montico som etablerar sig i Karlskoga. Företaget finns på ett 30-tal orter i Sverige och har runt 700 anställda.

Företaget är verksamt inom många områden, men i Karlskoga ska man koncentrera sig på två: Dels ska man ha bemanningsverksamhet, dels ska man jobba med Stöd och matchning. Stöd och matchning är en relativt ny tjänst för arbetssökande som behöver ett förstärkt och individuellt anpassat stöd i sitt jobbsökande. Den arbetssökande får både verktyg i jobbsökandet och hjälp att knyta kontakter med arbetsgivare.

Två anställda

I början har företaget två anställda på plats i lokalerna.

– Men vi räknar med att ha tre, fyra medarbetare innan året är slut, säger Josef Nagy, affärsutvecklare på Montico.

Han berättar att företaget på sikt vill vara en naturlig del av det lokala näringslivet. Dit ska man nå genom att aktivt delta i nätverkandet i kommunen.