2015-03-18 17:29

2015-03-18 17:29

Ja och nej till solceller

DEGERFORS

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår både avslag och bifall till miljöpartisten Björn Nordenhaags motion om att förse Folkets hus och andra kommunala fastigheter med solceller.

Solceller på Folkets hus anser man inte lämpligt ur ekonomiskt synvinkel. Men däremot att solcellsalternativet i framtiden beaktas från fastighet till fastighet, för att se var det kan vara ekonomiskt och energimässigt motiverat.

I dag har man solceller på Stora Vallaskolan vilket enligt kommunstyrelseordföranden, Roland Halvarsson V, inte är ekonomiskt lönsamt men däremot fyller en pedagogisk funktion då elever kan följa hur mycket ström som alstras på en synlig display.

Halvarsson säger att det tar oerhört lång tid att tjäna in en sådan investering om man inte har enormt stora ytor och billiga solpaneler.

Solceller på Folkets hus anser man inte lämpligt ur ekonomiskt synvinkel. Men däremot att solcellsalternativet i framtiden beaktas från fastighet till fastighet, för att se var det kan vara ekonomiskt och energimässigt motiverat.

I dag har man solceller på Stora Vallaskolan vilket enligt kommunstyrelseordföranden, Roland Halvarsson V, inte är ekonomiskt lönsamt men däremot fyller en pedagogisk funktion då elever kan följa hur mycket ström som alstras på en synlig display.

Halvarsson säger att det tar oerhört lång tid att tjäna in en sådan investering om man inte har enormt stora ytor och billiga solpaneler.