2015-03-18 17:29

2015-03-18 17:29

Avslag för biogas av fallfrukt

DEGERFORS

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att en motion om att låta fallfrukt bli biogas ska avslås.

Motionären Lars-Gunnar Hedenquist FP tycker att insamling av fallfrukt skulle kunna ske vid återvinningscentralen, eller att insamlingskärl placeras ut på återvinningsgårdarna under ett antal höstveckor.

Men arbetsutskottet föreslår att motionen avslås.

Motionären Lars-Gunnar Hedenquist FP tycker att insamling av fallfrukt skulle kunna ske vid återvinningscentralen, eller att insamlingskärl placeras ut på återvinningsgårdarna under ett antal höstveckor.

Men arbetsutskottet föreslår att motionen avslås.