2015-03-12 16:19

2015-03-12 16:19

Skolan fimpar för gott

DEGERFORS: Samarbete mellan folkhälsoförvaltning och skola

Inga ord och inga visor, nu vill skolchefen att både personal, lärare och elever på Stora Valla fimpar för gott.
– Det handlar om att få en sund och säker miljö att jobba i, säger förvaltningschef Stefan Grybb.

Om en vecka dras riktlinjerna upp för hur man vill att skolan ska se ut framöver när det gäller rökningen.

Det finns redan i dag ett rökförbud på skolan och runt skolområdet, men nu vill man gå ett steg längre och informera om hälsorisken med att röka och man har en förhoppning om att få elever och personal i skolan att sluta röka – för gott.

Sluta-röka-hjälp

Det är niondeklassarna, lärare och personal på Stora Valla som kommer att ingå i detta pilotprojekt.

– När det gäller de vuxna som arbetar i verksamheten finns redan en plan för den som vill sluta röka. Erbjudandet med sluta-röka-hjälp finns. Jag vill att de vuxna föregår med gott exempel, säger Stefan Grybb.

– Det här är ett samarbete mellan folkhälsoförvaltningen Karlskoga-Degerfors och grundskolan i Degerfors. Det handlar om att ta fram riktlinjerna och det grundar sig på en undersökning som gjorts av Liv och hälsa ung under 2014, säger Stefan Grybb.

Undersökningen visar inga skrämmande resultat för just Degerfors när det gäller rökningen bland eleverna.

– Vi håller oss i nivå med andra skolor i länet.

Hela länet

Sedan 2005 har enkäten Liv och hälsa ung genomförts i skolor i Örebro län. Enkäten besvaras av elever i skolåren 7, 9 samt 2 på gymnasiet. Undersökningen har gjorts på barn mellan 12-16 år och den presenterade statistiken är från skolår 9.

Statistiken för 2014 bygger på svar från 34 flickor och 47 pojkar.

Aldrig rökt

Under rubriken barn som aldrig har rökt visar tabellen för flickorna på att 2005 var det drygt 60 procent som aldrig rökt. Från 2007 och fram till 2011 gjorde kurvan i tabellen en djupdykning. Då var det 38 procent av tjejerna som aldrig rökt. Från 2011 fram till 2014 gick siffran upp igen, 62 procent av tjejerna svarade att man aldrig rökt.

När det gäller pojkar som svarade på enkäten 2005 var siffran 70 procent och den siffran har stått sig fram till år 2009 då 73 procent uppgav att de aldrig rökt.

Från 2011 fram till 2014 planas kurvan ut och när undersökningen gjordes 2014 var det 54 procent av killarna som uppgav att de aldrig rökt.

Självkänsla

Eftersom Stora Halla-området också finns i området kommer man även att diskutera problemet där.

– Vi vill inte att det kastas fimpar på marken både här och där, menar Stefan Grybb, som också tycker att det här med rökning också handlar om att bygga en självkänsla – hur man ser på sig själv när det gäller hälsa kontra rökningen.

Om en vecka dras riktlinjerna upp för hur man vill att skolan ska se ut framöver när det gäller rökningen.

Det finns redan i dag ett rökförbud på skolan och runt skolområdet, men nu vill man gå ett steg längre och informera om hälsorisken med att röka och man har en förhoppning om att få elever och personal i skolan att sluta röka – för gott.

Sluta-röka-hjälp

Det är niondeklassarna, lärare och personal på Stora Valla som kommer att ingå i detta pilotprojekt.

– När det gäller de vuxna som arbetar i verksamheten finns redan en plan för den som vill sluta röka. Erbjudandet med sluta-röka-hjälp finns. Jag vill att de vuxna föregår med gott exempel, säger Stefan Grybb.

– Det här är ett samarbete mellan folkhälsoförvaltningen Karlskoga-Degerfors och grundskolan i Degerfors. Det handlar om att ta fram riktlinjerna och det grundar sig på en undersökning som gjorts av Liv och hälsa ung under 2014, säger Stefan Grybb.

Undersökningen visar inga skrämmande resultat för just Degerfors när det gäller rökningen bland eleverna.

– Vi håller oss i nivå med andra skolor i länet.

Hela länet

Sedan 2005 har enkäten Liv och hälsa ung genomförts i skolor i Örebro län. Enkäten besvaras av elever i skolåren 7, 9 samt 2 på gymnasiet. Undersökningen har gjorts på barn mellan 12-16 år och den presenterade statistiken är från skolår 9.

Statistiken för 2014 bygger på svar från 34 flickor och 47 pojkar.

Aldrig rökt

Under rubriken barn som aldrig har rökt visar tabellen för flickorna på att 2005 var det drygt 60 procent som aldrig rökt. Från 2007 och fram till 2011 gjorde kurvan i tabellen en djupdykning. Då var det 38 procent av tjejerna som aldrig rökt. Från 2011 fram till 2014 gick siffran upp igen, 62 procent av tjejerna svarade att man aldrig rökt.

När det gäller pojkar som svarade på enkäten 2005 var siffran 70 procent och den siffran har stått sig fram till år 2009 då 73 procent uppgav att de aldrig rökt.

Från 2011 fram till 2014 planas kurvan ut och när undersökningen gjordes 2014 var det 54 procent av killarna som uppgav att de aldrig rökt.

Självkänsla

Eftersom Stora Halla-området också finns i området kommer man även att diskutera problemet där.

– Vi vill inte att det kastas fimpar på marken både här och där, menar Stefan Grybb, som också tycker att det här med rökning också handlar om att bygga en självkänsla – hur man ser på sig själv när det gäller hälsa kontra rökningen.