2015-03-12 06:00

2015-03-12 10:29

Arbetslösheten bland unga ner

DEGERFORS/KARLSKOGA: Arbetsmarknadsläget februari 2015

Arbetslösheten fortsätter minska. Störst är minskningen bland unga, 18-24 år.

I Degerfors har den minskat med 19,8 procent. I Karlskoga är minskningen 16,1 procent.

Arbetsförmedlingens rapport baserar sig på februari månad 2015 och då är det ungdomsarbetslösheten som fortsätter att minska.

I februari 2014 var 116 ungdomar arbetslösheta i Degerfors, 2015 är antalet 93.

I Karlskoga är motsvarande siffror 323 år 2014 och 271 i dag.

16-64 år

Totalt i hela Degerfors kommun var 427 personer arbetslösa under februari i år, 2014 var siffran 439, -2,7 procent.

I Karlskoga är motsvarande siffror 1 339-1 410, -5,0 procent.

Totalt i hela Örebro län är det 11 873 personer som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. 2014 i februari var 13 086 personer i samma situation, -9,3 procent.

Arbetsförmedlingens rapport visar också att en av tre arbetslösa saknar gymnasieutbildning.

Av dem som är inskrivna på arbetsförmedlingen i länet som arbetslösa har 34,7 procent, 4 114 personer, endast en förgymnasial utbildning.

46,5 procent eller 5 520 personer, har en gymnasieutbildning och 18,9 procent, 2 239 personer, har en eftergymnasial utbildning.

Arbetsförmedlingens rapport baserar sig på februari månad 2015 och då är det ungdomsarbetslösheten som fortsätter att minska.

I februari 2014 var 116 ungdomar arbetslösheta i Degerfors, 2015 är antalet 93.

I Karlskoga är motsvarande siffror 323 år 2014 och 271 i dag.

16-64 år

Totalt i hela Degerfors kommun var 427 personer arbetslösa under februari i år, 2014 var siffran 439, -2,7 procent.

I Karlskoga är motsvarande siffror 1 339-1 410, -5,0 procent.

Totalt i hela Örebro län är det 11 873 personer som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. 2014 i februari var 13 086 personer i samma situation, -9,3 procent.

Arbetsförmedlingens rapport visar också att en av tre arbetslösa saknar gymnasieutbildning.

Av dem som är inskrivna på arbetsförmedlingen i länet som arbetslösa har 34,7 procent, 4 114 personer, endast en förgymnasial utbildning.

46,5 procent eller 5 520 personer, har en gymnasieutbildning och 18,9 procent, 2 239 personer, har en eftergymnasial utbildning.