2015-03-11 16:47

2015-03-11 16:47

Saknar pedagogiken

KARLSKOGA: Barn- och utbildningsnämnden kan tvingas dra ned på antalet läsplattor till de yngsta eleverna

Barn- och utbildningsnämnden efterlyser mer pedagogiskt stöd när eleverna i Karlskogas skolor ska få läsplattor. Pengarna finns dock inte och om inte kommunstyrelsen skjuter till mer resurser får kanske inte de yngsta eleverna en egen Ipad.

Satsningen på digitala lärverktyg i grundskolan och förskolan har försenats på grund av upphandlingsprocessen. Nu finns i alla fall ett avtal om leveranser av läsplattor, Ipad, från en leverantör som också ska ge teknisk support.

Barn- och utbildningsnämnden vill att satsningen kompletteras med en projektanställd IKT-pedagog (IKT = informations- och kommunikationsteknik) som ska säkerställa att projektet genomförs som det var tänkt.

Fel fokus

Utan tillräckligt pedagogiskt stöd riskerar fokus att hamna på teknik och inte på hur läsplattorna kan användas i undervisningen.

– Det är inte tekniken som ska styra utan verksamhetens behov och därför är det otroligt viktigt att det blir rätt vid införandet. Det ska inte spela någon roll vilken teknisk pryl vi väljer, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Yvonne Nilsson (S).

De uppgifter man vill att den projektanställda IKT-pedagogen ska ta hand om är allt från praktisk hantering av läsplattorna till dialog med föräldrarna och pedagogisk utveckling för lärarna, hur tekniken kan användas i undervisningen.

800 000 kronor

Kostnaden för IKT-pedagogen uppskattas till 800 000 kronor och de pengarna finns inte i barn- och utbildningsnämndens budget. Nu begär nämnden att kommunstyrelsen skjuter till den summan utöver de 7,2 miljoner som avsatts för projektet.

Enigt beslut

– Det här har vi beslutat i enighet och förslaget lades fram av både mig och Anneli Bramvehl från Moderaterna, säger Nilsson.

Om kommunstyrelsen säger nej kan barn- och utbildningsnämnden tvingas minska antalet Ipad som köps in.

Enligt det ursprungliga beslutet ska varje elev från förskoleklass upp till årskurs nio få en egen läsplatta men genom att halvera antalet läsplattor till förskoleklass och årskurs ett räcker resurserna till IKT-pedagogen. En Ipad till varje elev kostar cirka 800 000 kronor per årskurs. Även en sådan lösning måste godkännas av kommunstyrelsen.

På grund av förseningen med upphandlingen vill barn- och utbildningsnämnden också förlänga projektet till läsåret 2016/2017 men det innebär inga ökade kostnader.

Satsningen på digitala lärverktyg i grundskolan och förskolan har försenats på grund av upphandlingsprocessen. Nu finns i alla fall ett avtal om leveranser av läsplattor, Ipad, från en leverantör som också ska ge teknisk support.

Barn- och utbildningsnämnden vill att satsningen kompletteras med en projektanställd IKT-pedagog (IKT = informations- och kommunikationsteknik) som ska säkerställa att projektet genomförs som det var tänkt.

Fel fokus

Utan tillräckligt pedagogiskt stöd riskerar fokus att hamna på teknik och inte på hur läsplattorna kan användas i undervisningen.

– Det är inte tekniken som ska styra utan verksamhetens behov och därför är det otroligt viktigt att det blir rätt vid införandet. Det ska inte spela någon roll vilken teknisk pryl vi väljer, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Yvonne Nilsson (S).

De uppgifter man vill att den projektanställda IKT-pedagogen ska ta hand om är allt från praktisk hantering av läsplattorna till dialog med föräldrarna och pedagogisk utveckling för lärarna, hur tekniken kan användas i undervisningen.

800 000 kronor

Kostnaden för IKT-pedagogen uppskattas till 800 000 kronor och de pengarna finns inte i barn- och utbildningsnämndens budget. Nu begär nämnden att kommunstyrelsen skjuter till den summan utöver de 7,2 miljoner som avsatts för projektet.

Enigt beslut

– Det här har vi beslutat i enighet och förslaget lades fram av både mig och Anneli Bramvehl från Moderaterna, säger Nilsson.

Om kommunstyrelsen säger nej kan barn- och utbildningsnämnden tvingas minska antalet Ipad som köps in.

Enligt det ursprungliga beslutet ska varje elev från förskoleklass upp till årskurs nio få en egen läsplatta men genom att halvera antalet läsplattor till förskoleklass och årskurs ett räcker resurserna till IKT-pedagogen. En Ipad till varje elev kostar cirka 800 000 kronor per årskurs. Även en sådan lösning måste godkännas av kommunstyrelsen.

På grund av förseningen med upphandlingen vill barn- och utbildningsnämnden också förlänga projektet till läsåret 2016/2017 men det innebär inga ökade kostnader.