2015-03-05 15:58

2015-03-06 09:06

BAE nyanställer

KARLSKOGA: Efter förra årets uppsägningar:

Förra året fick ett 70-tal anställda lämna sina jobb på BAE Systems i Karlskoga.
Nu behöver företaget utöka personalstyrkan för att kunna öka produktionsvolymerna.

En uppgång i produktionstakten medför att BAE Systems i Karlskoga nu behöver nyanställa. Totalt handlar det om ett tiotal tjänster.

– Vi har en uppgång på monteringssidan, säger Sigurlaug Forsman, kommunikationsansvarig på företaget.

Är det fråga om visstidsanställningar?

– Nej, det är tills vidare-anställningar. Som det ser ut nu är ökningsbehovet av monteringspersonal permanent.

Sigurlaug Forsman säger att det inte är en enskild produkt som står för ökningen, utan att det gäller företagets samtliga produkter.

Ingen överraskning

Hon poängterar att det ökade behovet av personal enbart gäller på monteringssidan. På tjänstemannasidan är det oförändrat antal tjänster som gäller.

Ökningen kom inte som någon överraskning.

– Det här är något som vi har vetat om och planerat för.

Rekryteringen pågår och kommer att avslutas under våren.

Så sent som i somras fick nära 70 personer lämna sina jobb för att företaget skulle kunna överleva. Då handlade det till stor del om neddragningar på tjänstemannasidan.

En uppgång i produktionstakten medför att BAE Systems i Karlskoga nu behöver nyanställa. Totalt handlar det om ett tiotal tjänster.

– Vi har en uppgång på monteringssidan, säger Sigurlaug Forsman, kommunikationsansvarig på företaget.

Är det fråga om visstidsanställningar?

– Nej, det är tills vidare-anställningar. Som det ser ut nu är ökningsbehovet av monteringspersonal permanent.

Sigurlaug Forsman säger att det inte är en enskild produkt som står för ökningen, utan att det gäller företagets samtliga produkter.

Ingen överraskning

Hon poängterar att det ökade behovet av personal enbart gäller på monteringssidan. På tjänstemannasidan är det oförändrat antal tjänster som gäller.

Ökningen kom inte som någon överraskning.

– Det här är något som vi har vetat om och planerat för.

Rekryteringen pågår och kommer att avslutas under våren.

Så sent som i somras fick nära 70 personer lämna sina jobb för att företaget skulle kunna överleva. Då handlade det till stor del om neddragningar på tjänstemannasidan.