2015-02-28 06:00

2015-02-28 06:00

60 procent fler bussturer i väst

KARLSKOGA/DEGERFORS: Linjetrafik ersätter skolskjutsar och kvartstrafik Degerfors-Karlskoga-Örebro från 2016

Hösten 2016 kan de västra länsdelarna få kraftigt utbyggd busstrafik och nästa vecka behandlas Länstrafikens förslag parallellt i Karlskoga, Degerfors och Region Örebro län.

Länstrafikens planer på att utöka busstrafiken i den västra länsdelen går vidare. Nästa vecka fattar Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd beslut om det trafikeringsförslag som skickades ut redan före jul men som kommunerna inte hunnit behandla färdigt ännu.

– Beslutet innebär att vi från augusti 2016 ökar den kollektiva trafiken kraftigt, med ungefär 60 procent i västra länsdelen. Det betyder bland annat att det i rusningstrafik kommer att gå en buss var femtonde minut mellan Karlskoga och Degerfors och en buss var sjunde minut mellan Karlskoga och Örebro, säger ordföranden i regionens nämnd för samhällsbyggnad Mats Gunnarsson (MP).

En av delarna i förslaget handlar om att samordna skolskjutsarna med linjetrafik och det innebär nya och utökade busslinjer på landsbygden. Föräldrar i Åtorp har reagerat negativt på det här men Mats Gunnarsson menar att erfarenheterna från norra länsdelen där det här redan genomförts är positiva.

Karlskoga och Degerfors kommuner förväntas att vara med och bekosta förändringarna de första åren med delar den besparing som kommunerna gör på skolskjutsarna. I övrigt tar Region Örebro län som huvudman för Länstrafiken på sig hela det ekonomiska ansvaret för satsningen.

Länstrafiken tror att det finns underlag att för fler resande både på de nya linjer som skapas på landsbygden och på bussarna mellan Karlskoga och Degerfors respektive Örebro som får dubbelt så många av gångar under pendlingstid enligt förslaget.

– Våra marknadsandelar är låga. Det är bara tio-tolv procent av pendlarna som använder kollektivtrafiken. Vi hoppas vi kan locka över fler och att de avstår från bil nummer två i alla fall, säger Länstrafikens utvecklingschef Lars Lundholm.

Förslaget innehåller också förändringar i stadstrafiken i Karlskoga med kvartstrafik under pendlingstider men Lundholm menar att de förmodligen behöver se över den ytterligare.

– Det är mycket kringelikrokar i stadstrafiken i Karlskoga, konstaterar han.

Länstrafikens planer på att utöka busstrafiken i den västra länsdelen går vidare. Nästa vecka fattar Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd beslut om det trafikeringsförslag som skickades ut redan före jul men som kommunerna inte hunnit behandla färdigt ännu.

– Beslutet innebär att vi från augusti 2016 ökar den kollektiva trafiken kraftigt, med ungefär 60 procent i västra länsdelen. Det betyder bland annat att det i rusningstrafik kommer att gå en buss var femtonde minut mellan Karlskoga och Degerfors och en buss var sjunde minut mellan Karlskoga och Örebro, säger ordföranden i regionens nämnd för samhällsbyggnad Mats Gunnarsson (MP).

En av delarna i förslaget handlar om att samordna skolskjutsarna med linjetrafik och det innebär nya och utökade busslinjer på landsbygden. Föräldrar i Åtorp har reagerat negativt på det här men Mats Gunnarsson menar att erfarenheterna från norra länsdelen där det här redan genomförts är positiva.

Karlskoga och Degerfors kommuner förväntas att vara med och bekosta förändringarna de första åren med delar den besparing som kommunerna gör på skolskjutsarna. I övrigt tar Region Örebro län som huvudman för Länstrafiken på sig hela det ekonomiska ansvaret för satsningen.

Länstrafiken tror att det finns underlag att för fler resande både på de nya linjer som skapas på landsbygden och på bussarna mellan Karlskoga och Degerfors respektive Örebro som får dubbelt så många av gångar under pendlingstid enligt förslaget.

– Våra marknadsandelar är låga. Det är bara tio-tolv procent av pendlarna som använder kollektivtrafiken. Vi hoppas vi kan locka över fler och att de avstår från bil nummer två i alla fall, säger Länstrafikens utvecklingschef Lars Lundholm.

Förslaget innehåller också förändringar i stadstrafiken i Karlskoga med kvartstrafik under pendlingstider men Lundholm menar att de förmodligen behöver se över den ytterligare.

– Det är mycket kringelikrokar i stadstrafiken i Karlskoga, konstaterar han.

Förslagen i korthet

Skolskjutsar ersätts med nya busslinjer på landsbygden

Buss mellan Karlskoga och Degerfors på Kosia

Fler turer mellan Degerfors/Karlskoga och Loka/Hällefors

Ny busslinje mellan Karlskoga och Nora

Kvartstrafik i stadstrafiken i Karlskoga

Linje 502 mellan Degerfors och Karlskoga går vidare till Bråtenskolan

Dubbelt så många turer mellan Degerfors och Karlskoga och mellan Karlskoga och Örebro

Källa: