2015-02-27 06:00

2015-02-27 09:16

Nej till vindkraftspark

DEGERFORS/LAXÅ

Den planerade vindkraftsparken Trysslinge ser ut att inte bli av. Detta efter att Länsstyrelsen beslutat att inte ge tillstånd till bygget. Anledningen: Båda de inblandade kommunerna har sagt nej till parken.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Örebro avslår Trysslinge Vindkraft AB:s ansökan om att få bygga en vindkraftpark i gränstrakterna mellan Degerfors och Laxå. Anledningen är enkel: Båda kommunerna har sagt nej till etableringen. Enligt miljöbalken kan man inte få tillstånd att bygga vindkraftverk om kommunen inte har gett sitt godkännande.

I april 2014 sade kommunfullmäktige i Degerfors nej till den del som avsåg Degerfors kommun. Nu har även Laxå bestämt sig för att säga nej.

Laxå kommun fattade sitt beslut tidigare under februari månad. Beslutet föregicks av ett mindre ordkrig, där Naturskyddsföreningen anklagade företaget bakom vindkraftsplanerna för att ha undanhållit information.

Enligt Naturskyddsföreningen handlade det om Naturvårdsverkets besked att vindkraftsparken strider mot miljöbalken.

– Bolaget har inte informerat Laxå kommun om detta. Det är ett rent avslag eftersom närheten till naturreservaten i området innebär risker för naturvärden och skyddsvärda arter. Avstånd på 300 till 400 meter är inte tillräckligt. Vi tycker det är konstigt att bolaget inte informerat kommunen om Naturvårdsverkets inställning, sa Naturskyddsföreningens David Tverling inför beslutet.

Marie Löwkrantz, projektledare på Nordisk vindkraft, tillbakavisade kritiken och ansåg att man inte alls hade undanhållit någon information.

– När det gäller Naturvårdsverkets yttrande så är det negativt till den norra och den västra delen, medan vissa delar av den östra är lämpliga och det har vi tagit fasta på. Vi följer miljöbalkens regler, sa hon.

Men både Degerfors och Laxå kommuner bestämde sig alltså för att säga nej till ansökan om att bygga vindkraftsverk i området, vilket ledde till att Länsstyrelsen avslog företagets ansökan.

Beslutet går att överklaga.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Örebro avslår Trysslinge Vindkraft AB:s ansökan om att få bygga en vindkraftpark i gränstrakterna mellan Degerfors och Laxå. Anledningen är enkel: Båda kommunerna har sagt nej till etableringen. Enligt miljöbalken kan man inte få tillstånd att bygga vindkraftverk om kommunen inte har gett sitt godkännande.

I april 2014 sade kommunfullmäktige i Degerfors nej till den del som avsåg Degerfors kommun. Nu har även Laxå bestämt sig för att säga nej.

Laxå kommun fattade sitt beslut tidigare under februari månad. Beslutet föregicks av ett mindre ordkrig, där Naturskyddsföreningen anklagade företaget bakom vindkraftsplanerna för att ha undanhållit information.

Enligt Naturskyddsföreningen handlade det om Naturvårdsverkets besked att vindkraftsparken strider mot miljöbalken.

– Bolaget har inte informerat Laxå kommun om detta. Det är ett rent avslag eftersom närheten till naturreservaten i området innebär risker för naturvärden och skyddsvärda arter. Avstånd på 300 till 400 meter är inte tillräckligt. Vi tycker det är konstigt att bolaget inte informerat kommunen om Naturvårdsverkets inställning, sa Naturskyddsföreningens David Tverling inför beslutet.

Marie Löwkrantz, projektledare på Nordisk vindkraft, tillbakavisade kritiken och ansåg att man inte alls hade undanhållit någon information.

– När det gäller Naturvårdsverkets yttrande så är det negativt till den norra och den västra delen, medan vissa delar av den östra är lämpliga och det har vi tagit fasta på. Vi följer miljöbalkens regler, sa hon.

Men både Degerfors och Laxå kommuner bestämde sig alltså för att säga nej till ansökan om att bygga vindkraftsverk i området, vilket ledde till att Länsstyrelsen avslog företagets ansökan.

Beslutet går att överklaga.