2015-02-26 16:06

2015-02-26 16:06

Anmäls för bristande stöd

KARLSKOGA: Föräldrar kritiserar grundskola

Föräldrar till en elev i Karlskoga anser att skolan inte tillgodoser elevens stödbehov. En anmälan mot skolan har nu skickats till Skolinspektionen.

Den 14 februari tog Skolinspektionen emot en anmälan mot en grundskola i Karlskoga. Föräldrarna till en elev på den aktuella skolan anser inte att deras barn får det stöd som behövs.

Stödet togs bort

Enligt anmälan har en logopedutredning gjorts där det konstaterats att barnet har särskilda behov. Barnet ska tidigare ha fått stödet men talpedagogerna som svarade för detta ska sedan ha tagits bort av kommunen.

Efter påtryckningar från både föräldrar och personal ska rektorn ha köpt in tid för stöd. Detta ska dock ha minskats på grund av bristande ekonomi.

Inte nå målen

Föräldrarna är kritiska till att kommunen tagit bort de talpedagoger som kunde tillgodose behovet utan att ersätta dem med andra personer med rätt kompetens.

De befarar att barnets fortsatta utveckling ska hindras och att kunskapsmålen inte ska uppnås.

Visa åtgärder

Karlskoga kommun har till den 9 mars på sig att yttra sig om anmälan.

I svaret ska kommunen bland annat redogöra hur elevens problem har utretts, vilka åtgärder som vidtagits och hur dessa har utvärderats.

Det ska även framgå om eleven har fått möjlighet att uttrycka sina åsikter och hur skolsituationen ser ut i nuläget. Uppgifterna ska också styrkas med eventuellt åtgärdsprogram, beslut eller annan dokumentation.

Den 14 februari tog Skolinspektionen emot en anmälan mot en grundskola i Karlskoga. Föräldrarna till en elev på den aktuella skolan anser inte att deras barn får det stöd som behövs.

Stödet togs bort

Enligt anmälan har en logopedutredning gjorts där det konstaterats att barnet har särskilda behov. Barnet ska tidigare ha fått stödet men talpedagogerna som svarade för detta ska sedan ha tagits bort av kommunen.

Efter påtryckningar från både föräldrar och personal ska rektorn ha köpt in tid för stöd. Detta ska dock ha minskats på grund av bristande ekonomi.

Inte nå målen

Föräldrarna är kritiska till att kommunen tagit bort de talpedagoger som kunde tillgodose behovet utan att ersätta dem med andra personer med rätt kompetens.

De befarar att barnets fortsatta utveckling ska hindras och att kunskapsmålen inte ska uppnås.

Visa åtgärder

Karlskoga kommun har till den 9 mars på sig att yttra sig om anmälan.

I svaret ska kommunen bland annat redogöra hur elevens problem har utretts, vilka åtgärder som vidtagits och hur dessa har utvärderats.

Det ska även framgå om eleven har fått möjlighet att uttrycka sina åsikter och hur skolsituationen ser ut i nuläget. Uppgifterna ska också styrkas med eventuellt åtgärdsprogram, beslut eller annan dokumentation.