2015-02-24 21:59

2015-02-24 21:59

Rävåsskolans öde avgörs kanske i juni

KARLSKOGA: Nya kompromissförslag räckte inte för oppositionen

Frågan om Rävåsskolans vara eller inte vara blev inte enklare när den kom till kommunfullmäktige. Det är inte heller säkert att frågan kommer att avgöras i juni, som beslutet blev på tisdagskvällen.

Frågan om Rävåsskolans framtid har engagerat många i Karlskoga och det märktes också på åhörarplatserna i kommunfullmäktigesalen på Folkets hus där det var mer folk än vanligt.

Turerna kring vad som ska hända med Rävåsskolan i den nya lokalutredningen om skolan har varit många och ibland överraskande. Det tog inte slut i fullmäktige.

Räckte inte

Det kompromissförslag som kommunalrådet Sven-Olov Axelsson presenterade förra veckan, och som tillmötesgick de invändningar Allianspartierna hade i kommunstyrelsen mot förslaget att lägga ned Rävåsskolan, räckte inte. Allianspartierna ställde genom Pia Renman (M) en rad nya krav i kommunfullmäktige på vad en vidare utredning av Rävåsskolans framtid ska innehålla.

Utreda forsättning

Bland annat invände Renman mot att det bara var konsekvenserna av en flytt till Bregårdsskolan som skulle utredas och inte konsekvenserna av en fortsättning på Rävåsskolan.

Renman menade också att tiden fram till maj var för kort för att hinna genomföra en bra utredning.

Ny kompromiss

Det här möttes av ännu ett kompromissförslag från majoriteten inför sittande kommunfullmäktige. Sven-Olov Axelsson förklarade att det inte var avsikten att bara utreda en nedläggning och att båda alternativen ska finnas med. Majoriteten förlängde också utredningstiden med en månad till juni.

Det här blidkade inte en enig opposition som dessutom ville att utredningen skulle genomföras tillsammans med berörda nämnder, bedöma hur förslagen påverkas av arbetsmiljöproblemen på Rävåsskolan, beakta skolornas lokalbehov i stort samt se frågan i perspektiv av Karlskogas Vision 2020. Oppositionen ville också att barnperspektivet skulle beaktas och att det genomförs en medborgardialog innan beslut.

Hot om återremiss

Frågan är om något beslut kommer att kunna fattas i juni, i alla fall om utredningen kommer fram till att en flytt till Bregårdsskolan är det bästa alternativet och att Rävåsskolan ska läggas ned.

Daniel Ekelund (MP) påpekade att oppositionen kan tvinga fram en återremiss från minoriteten och står oppositionen lika enade i juni räcker antalet röster.

Häsängens skola

Andra förslag i lokalutredningen har det rått enighet om och de har hamnat i skymundan av debatten kring Rävåsskolan. Kommunfullmäktige fattade på tisdagen beslut som innebär att Häsängsskolan tas ur malpåsen och succesivt ska fyllas med förskole- och lågstadieklasser igen. Andra delar av beslutet är att bygga nya lokaler för Sandtorpets förskola, samla grundsärskolan på Österledsskolan och Sandviksskolan samt att vuxnas lärande ska få disponera hela Ekebyskolan.

Frågan om ett ungdomens hus lämnade lokalutredningen obesvarad och den ska utredas vidare av berörda nämnder.

Frågan om Rävåsskolans framtid har engagerat många i Karlskoga och det märktes också på åhörarplatserna i kommunfullmäktigesalen på Folkets hus där det var mer folk än vanligt.

Turerna kring vad som ska hända med Rävåsskolan i den nya lokalutredningen om skolan har varit många och ibland överraskande. Det tog inte slut i fullmäktige.

Räckte inte

Det kompromissförslag som kommunalrådet Sven-Olov Axelsson presenterade förra veckan, och som tillmötesgick de invändningar Allianspartierna hade i kommunstyrelsen mot förslaget att lägga ned Rävåsskolan, räckte inte. Allianspartierna ställde genom Pia Renman (M) en rad nya krav i kommunfullmäktige på vad en vidare utredning av Rävåsskolans framtid ska innehålla.

Utreda forsättning

Bland annat invände Renman mot att det bara var konsekvenserna av en flytt till Bregårdsskolan som skulle utredas och inte konsekvenserna av en fortsättning på Rävåsskolan.

Renman menade också att tiden fram till maj var för kort för att hinna genomföra en bra utredning.

Ny kompromiss

Det här möttes av ännu ett kompromissförslag från majoriteten inför sittande kommunfullmäktige. Sven-Olov Axelsson förklarade att det inte var avsikten att bara utreda en nedläggning och att båda alternativen ska finnas med. Majoriteten förlängde också utredningstiden med en månad till juni.

Det här blidkade inte en enig opposition som dessutom ville att utredningen skulle genomföras tillsammans med berörda nämnder, bedöma hur förslagen påverkas av arbetsmiljöproblemen på Rävåsskolan, beakta skolornas lokalbehov i stort samt se frågan i perspektiv av Karlskogas Vision 2020. Oppositionen ville också att barnperspektivet skulle beaktas och att det genomförs en medborgardialog innan beslut.

Hot om återremiss

Frågan är om något beslut kommer att kunna fattas i juni, i alla fall om utredningen kommer fram till att en flytt till Bregårdsskolan är det bästa alternativet och att Rävåsskolan ska läggas ned.

Daniel Ekelund (MP) påpekade att oppositionen kan tvinga fram en återremiss från minoriteten och står oppositionen lika enade i juni räcker antalet röster.

Häsängens skola

Andra förslag i lokalutredningen har det rått enighet om och de har hamnat i skymundan av debatten kring Rävåsskolan. Kommunfullmäktige fattade på tisdagen beslut som innebär att Häsängsskolan tas ur malpåsen och succesivt ska fyllas med förskole- och lågstadieklasser igen. Andra delar av beslutet är att bygga nya lokaler för Sandtorpets förskola, samla grundsärskolan på Österledsskolan och Sandviksskolan samt att vuxnas lärande ska få disponera hela Ekebyskolan.

Frågan om ett ungdomens hus lämnade lokalutredningen obesvarad och den ska utredas vidare av berörda nämnder.