2015-02-24 21:57

2015-02-24 21:58

Ny chans för Stackfallsvägen

KARLSKOGA: Fortsatt kritik mot hanteringen av medborgarförslag

Debatten om hur medborgarförslag hanteras tog ny fart i kommunfullmäktige när två förslag skulle avslås trots att alla var överens om de var bra i grunden.

Det första förslaget handlar om möjligheten att gå in på baksidan till Folkets hus från parken utan att behöva ta trapporna. Ulla Reinholdsson som skickat in förslaget fick förklara sina tankar för kommunfullmäktige på tisdagskvällen och hon verkade inte så bekymrad över att det blev ett avslag.

Reinholdsson hade insett att kommunen inte kunde besluta om en privatägd mur och skickade in ett tilläggsförslag om en gångväg längs Centrumleden som kan bli förverkligat.

Det andra medborgarförslaget som behandlades i kommunfullmäktige gick ut på att förbjuda tung trafik på Stackfallsvägen, bland annat förbi Sandviksskolan. Det skulle enligt beslutsförslaget avslås eftersom kommunen själv har mattransporter med lastbil till skolan. Hade formuleringen ändrats till obehörig eller genomgående tung trafik hade det däremot kunnat antas

Det finns redan en diskussion om att ändra hanteringen av medborgarförslag så att kommunfullmäktige slipper ge avslag på förslag som i grunden är bra men där formulering och detaljer sätter upp hinder. I det här fallet förekom dock Alf Rosberg (M) den processen genom att begära återremiss.

Övriga oppositionspartier ställde sig bakom återremissen och nu återstår att se om det är enkelt att ändra sättet att utreda medborgarförslag eller om det blir ett avslag även nästa gång för Stackfallsvägen. Moderaterna har också lagt en motion om den här problematiken.

Det första förslaget handlar om möjligheten att gå in på baksidan till Folkets hus från parken utan att behöva ta trapporna. Ulla Reinholdsson som skickat in förslaget fick förklara sina tankar för kommunfullmäktige på tisdagskvällen och hon verkade inte så bekymrad över att det blev ett avslag.

Reinholdsson hade insett att kommunen inte kunde besluta om en privatägd mur och skickade in ett tilläggsförslag om en gångväg längs Centrumleden som kan bli förverkligat.

Det andra medborgarförslaget som behandlades i kommunfullmäktige gick ut på att förbjuda tung trafik på Stackfallsvägen, bland annat förbi Sandviksskolan. Det skulle enligt beslutsförslaget avslås eftersom kommunen själv har mattransporter med lastbil till skolan. Hade formuleringen ändrats till obehörig eller genomgående tung trafik hade det däremot kunnat antas

Det finns redan en diskussion om att ändra hanteringen av medborgarförslag så att kommunfullmäktige slipper ge avslag på förslag som i grunden är bra men där formulering och detaljer sätter upp hinder. I det här fallet förekom dock Alf Rosberg (M) den processen genom att begära återremiss.

Övriga oppositionspartier ställde sig bakom återremissen och nu återstår att se om det är enkelt att ändra sättet att utreda medborgarförslag eller om det blir ett avslag även nästa gång för Stackfallsvägen. Moderaterna har också lagt en motion om den här problematiken.