2015-02-24 11:05

2015-02-24 11:08

Elever missade undervisning

DEGERFORS: Inställda lektioner i två ämnen drabbar klass på Degerforsskola

Degerfors kommun synas nu av Skolinspektionen även vad gäller inställda lektioner på en av skolorna. Eleverna har, enligt uppgifter, missat en hel del undervisning i två ämnen.

Som bekant genomför Skolinspektionen just nu sin ordinarie tillsyn av skolverksamheten i Degerfors. Men den del av myndigheten som gör det har också informerats om en specifik anmälan rörande inställda lektioner.

Då det saknas lärare har lektioner ställts in och eleverna i en klass har missat stora delar av undervisningen i två ämnen, enligt en anmälan som kommit till skolans tillsynsmyndighet.

Ska utredas

Nu har Skolinspektionen lämnat anmälan för utredning och eventuella åtgärder till Degerfors kommun som ska ansvara för att utbildningen genomförs i enlighet med skolförfattningarna. Myndigheten förutsätter att utredningen genomförs på huvudmannanivå och att kommunen under utredningen tar kontakt med anmälaren och håller denne a' jour med resultatet av utredningen.

Skolinspektionen betonar att kommunen enligt skollagen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen och att se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det framkommit brister.

Som bekant genomför Skolinspektionen just nu sin ordinarie tillsyn av skolverksamheten i Degerfors. Men den del av myndigheten som gör det har också informerats om en specifik anmälan rörande inställda lektioner.

Då det saknas lärare har lektioner ställts in och eleverna i en klass har missat stora delar av undervisningen i två ämnen, enligt en anmälan som kommit till skolans tillsynsmyndighet.

Ska utredas

Nu har Skolinspektionen lämnat anmälan för utredning och eventuella åtgärder till Degerfors kommun som ska ansvara för att utbildningen genomförs i enlighet med skolförfattningarna. Myndigheten förutsätter att utredningen genomförs på huvudmannanivå och att kommunen under utredningen tar kontakt med anmälaren och håller denne a' jour med resultatet av utredningen.

Skolinspektionen betonar att kommunen enligt skollagen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen och att se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det framkommit brister.