2015-02-23 06:00

2015-02-23 06:00

Inspiration för lokala politiker

ÖREBRO: Kommunpolitiker från Karlskoga tar med sig nya idéer hem

På kommun- och landstingsdagar deltar givetvis kommunpolitiker. Bland de närmare 900 deltagarna som fyllde upp Conventum i Örebro fanns Bengt Eklund och Stefan Herlitz från Karlskoga.
– Här får man inspiration som vi tar med hem till Karlskoga, säger Eklund.

Bengt Eklund som är partiföreträdare för Kristdemokraterna i Karlskoga berättar att en stor del av programmet består av seminarier och på ett av dem berättade rektorn för Engelska skolan i Örebro hur de lyckats få eleverna att göra ett bättre reslutat.

– De arbetar med ordning och disciplin och då blir tiden de kan ägna åt pedagogiken mycket större och betygen bättre, säger Eklund.

Bjuda hit

Eklund funderar på att bjuda in rektorn till barn- och utbildningsnämnden i Karlskoga även om han inte är säker på att budskapet skulle gå hem här.

Andra seminarier de deltagit i har handlat om upphandling med miljöhänsyn och om en uppdatering av partiets ideologi- och principprogram.

– Det är tolv år sedan vi ändrade det och det har hållit bra, säger Herlitz.

Bengt Eklund som är partiföreträdare för Kristdemokraterna i Karlskoga berättar att en stor del av programmet består av seminarier och på ett av dem berättade rektorn för Engelska skolan i Örebro hur de lyckats få eleverna att göra ett bättre reslutat.

– De arbetar med ordning och disciplin och då blir tiden de kan ägna åt pedagogiken mycket större och betygen bättre, säger Eklund.

Bjuda hit

Eklund funderar på att bjuda in rektorn till barn- och utbildningsnämnden i Karlskoga även om han inte är säker på att budskapet skulle gå hem här.

Andra seminarier de deltagit i har handlat om upphandling med miljöhänsyn och om en uppdatering av partiets ideologi- och principprogram.

– Det är tolv år sedan vi ändrade det och det har hållit bra, säger Herlitz.