2015-02-23 22:08

2015-02-23 22:09

Beslut att sälja labbis

DEGERFORS: Fullmäktigedebatt om representationen i Sveriges kommuner och landsting

Kommunstyrelsen får sälja laboratoriehuset vid järnverket och avgifterna för hemtjänst och omvårdnad höjs men det enda som orsakade någon riktig debatt i måndagens kommunfullmäktige var en motion till SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Kommunfullmäktige beslöt utan diskussion att ge kommunstyrelsen uppdrag att sälja fastigheten Bruket 1:27. När gymnasiesärskolan flyttar ur byggnaden till höstterminen försvinner hyresintäkter för kommunen på 802 000 kronor per år och det finns inga möjligheter att behålla huset.

Företaget D-Lab som redan finns i delar av lokalerna vill köpa huset och ett föreslaget pris ska finnas men vilka summor det handlar om har inte offentliggjorts, inte ens för kommunfullmäktige. Det som är känt är att priset blir lägre än det bokförda värdet så försäljningen blir, i alla fall bokföringstekniskt, en förlust.

Känner till priset

Efter sammanträdet säger kommunalrådet Roland Halvarsson (V) att ledamöterna i kommunstyrelsen känner till priset och att inget av partierna har haft några invändningar där.

Kommunfullmäktige beslutade också att höja hemtjänstavgiften till 342 kronor i timmen och avgiften för korttidsvård till 129 kronor per dygn. Hemtjänstavgiften har räknats upp med arbetskraftsindex och avgiften för korttidsvård har anpassats efter motsvarande avgift i kommunerna i Sydnärke. Det här beslutet antogs också utan debatt.

De storas dominans

Det som vållade diskussion kommunfullmäktige var en motion från Degerfors kommun till SKL, Sveriges kommuner och landsting. Motionen har skrivits av Ingvar Eriksson (V) och går ut på att de stora kommunernas dominans i organisationen ska brytas genom att alla kommuner och landsting får minst en representant.

Det här ställer sig inte Socialdemokraterna i Degerfors bakom och menar i stället att förslaget är odemokratiskt.

– Representanterna i SKL ska ju spegla valresultatet och skulle man använda samma princip på Degerfors kommun skulle alla partier ha minst ett mandat i kommunfullmäktige, menade Carina Sätterman (S).

Fråga för partierna

Länen är i dag valkretsar för SKL och Sätterman framhöll att fördelningen av de representanter Socialdemokraterna har i Örebro län fungerar bra och att det är något som partierna får hantera internt.

Partikamraten Jeannette Rasko (S) fyllde i med att namnge ett antal valda representanter i SKL från bland annat Karlskoga, Nora och Hallsberg.

Mäktig organisation

Ingvar Eriksson tyckte inte om parallellen med fullmäktige utan jämförde hellre med hur en aktiebolagsstämma fungerar.

– SKL är en mäktig organisation som alltid har ett finger med i spelet, till exempel när det utformas nya lagförslag. Då är det viktigt att medlemmarna har bra möjligheter att göra sin röst hörd, framhöll Eriksson.

Stina Borjo (V) fyllde i med att det är de små kommunerna som förlorat service på senare år och ifrågasatte hur SKL tillgodosett dessa kommuners intressen.

Nu var det bara Socialdemokraterna som invände och motionen kommer att skickas till SKL. Moderaterna och Centerpartiet har uttryckligen uttalat sitt stöd för motionen.

Vill inte ändra

Jan Johansson (KD) invände mot att kommunfullmäktige ändrade reglementet för kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, så att ersättare har rätt att närvara vid mötena även när det inte finns någon att ersätta. Johansson menade att det var ännu ett exempel på hur Degerforsvänstern ändrar reglerna så det passar dem.

Invändningen handlar om att Moderaterna nu kan närvara vid ksau:s möten och återspeglar höstens debatt om Moderaterna ska betraktas som oppositionsparti eller ingå i majoriteten när de politiska uppdragen föredelas.

Kommunfullmäktige beslöt utan diskussion att ge kommunstyrelsen uppdrag att sälja fastigheten Bruket 1:27. När gymnasiesärskolan flyttar ur byggnaden till höstterminen försvinner hyresintäkter för kommunen på 802 000 kronor per år och det finns inga möjligheter att behålla huset.

Företaget D-Lab som redan finns i delar av lokalerna vill köpa huset och ett föreslaget pris ska finnas men vilka summor det handlar om har inte offentliggjorts, inte ens för kommunfullmäktige. Det som är känt är att priset blir lägre än det bokförda värdet så försäljningen blir, i alla fall bokföringstekniskt, en förlust.

Känner till priset

Efter sammanträdet säger kommunalrådet Roland Halvarsson (V) att ledamöterna i kommunstyrelsen känner till priset och att inget av partierna har haft några invändningar där.

Kommunfullmäktige beslutade också att höja hemtjänstavgiften till 342 kronor i timmen och avgiften för korttidsvård till 129 kronor per dygn. Hemtjänstavgiften har räknats upp med arbetskraftsindex och avgiften för korttidsvård har anpassats efter motsvarande avgift i kommunerna i Sydnärke. Det här beslutet antogs också utan debatt.

De storas dominans

Det som vållade diskussion kommunfullmäktige var en motion från Degerfors kommun till SKL, Sveriges kommuner och landsting. Motionen har skrivits av Ingvar Eriksson (V) och går ut på att de stora kommunernas dominans i organisationen ska brytas genom att alla kommuner och landsting får minst en representant.

Det här ställer sig inte Socialdemokraterna i Degerfors bakom och menar i stället att förslaget är odemokratiskt.

– Representanterna i SKL ska ju spegla valresultatet och skulle man använda samma princip på Degerfors kommun skulle alla partier ha minst ett mandat i kommunfullmäktige, menade Carina Sätterman (S).

Fråga för partierna

Länen är i dag valkretsar för SKL och Sätterman framhöll att fördelningen av de representanter Socialdemokraterna har i Örebro län fungerar bra och att det är något som partierna får hantera internt.

Partikamraten Jeannette Rasko (S) fyllde i med att namnge ett antal valda representanter i SKL från bland annat Karlskoga, Nora och Hallsberg.

Mäktig organisation

Ingvar Eriksson tyckte inte om parallellen med fullmäktige utan jämförde hellre med hur en aktiebolagsstämma fungerar.

– SKL är en mäktig organisation som alltid har ett finger med i spelet, till exempel när det utformas nya lagförslag. Då är det viktigt att medlemmarna har bra möjligheter att göra sin röst hörd, framhöll Eriksson.

Stina Borjo (V) fyllde i med att det är de små kommunerna som förlorat service på senare år och ifrågasatte hur SKL tillgodosett dessa kommuners intressen.

Nu var det bara Socialdemokraterna som invände och motionen kommer att skickas till SKL. Moderaterna och Centerpartiet har uttryckligen uttalat sitt stöd för motionen.

Vill inte ändra

Jan Johansson (KD) invände mot att kommunfullmäktige ändrade reglementet för kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, så att ersättare har rätt att närvara vid mötena även när det inte finns någon att ersätta. Johansson menade att det var ännu ett exempel på hur Degerforsvänstern ändrar reglerna så det passar dem.

Invändningen handlar om att Moderaterna nu kan närvara vid ksau:s möten och återspeglar höstens debatt om Moderaterna ska betraktas som oppositionsparti eller ingå i majoriteten när de politiska uppdragen föredelas.