2015-02-19 06:00

2015-02-20 06:36

Trafikverket prioriterar vägar

KARLSKOGA: Tre vägar i Karlskoga kommun förutom E18 finns med i förslag

Tre vägar i Karlskoga kommun, förutom E18, finns med i ett prioriterat vägnät som Trafikverket utreder. Kommunen är som remissinstans positiv till initiativet men har några invändningar.

Trafikverket utreder en ny prioriteringsordning för vägar utifrån deras funktion. Utredningen ska leda till att ett funktionellt prioriterat vägnät identifieras. Resultatet ska leda till bättre planering av åtgärder för att höja standarden och underhåll.

Det prioriterade vägnätet delas upp i tre olika nivåer och i Karlskoga är det bara E18 som finns med i det högsta skiktet av nationellt och internationellt viktiga vägar.

De övriga tre vägar i kommunen som finns med i förslaget till prioriterat vägnät finns i det tredje och lägsta skiktet, kompletterande regionalt viktiga vägar. Vägarna det handlar om är väg 205 mellan Degerfors och Hällfors genom Karlskoga, väg 237 mellan Gälleråsen och Storfors samt väg 243 mellan Karlskoga och Nora. Några vägar i mellanskiktet, regionalt viktiga vägar, finns inte i kommunen.

Kommunen har lämnat ett positivt remissvar till Trafikverket men har några synpunkter på förslaget. Bland annat pekar man på en bristande konsekvens för vägar som går över länsgränserna, en väg kan vara prioriterad på ena sidan länsgränsen men inte på den andra.

En annan invändning är att delar av vägar som inte ingår i det prioriterade vägnätet ändå kan vara av stor vikt, särskilt för godstrafik. Här nämns sträckan mellan E18 och Valåsens sågverk på väg 555 som exempel.

Trafikverket utreder en ny prioriteringsordning för vägar utifrån deras funktion. Utredningen ska leda till att ett funktionellt prioriterat vägnät identifieras. Resultatet ska leda till bättre planering av åtgärder för att höja standarden och underhåll.

Det prioriterade vägnätet delas upp i tre olika nivåer och i Karlskoga är det bara E18 som finns med i det högsta skiktet av nationellt och internationellt viktiga vägar.

De övriga tre vägar i kommunen som finns med i förslaget till prioriterat vägnät finns i det tredje och lägsta skiktet, kompletterande regionalt viktiga vägar. Vägarna det handlar om är väg 205 mellan Degerfors och Hällfors genom Karlskoga, väg 237 mellan Gälleråsen och Storfors samt väg 243 mellan Karlskoga och Nora. Några vägar i mellanskiktet, regionalt viktiga vägar, finns inte i kommunen.

Kommunen har lämnat ett positivt remissvar till Trafikverket men har några synpunkter på förslaget. Bland annat pekar man på en bristande konsekvens för vägar som går över länsgränserna, en väg kan vara prioriterad på ena sidan länsgränsen men inte på den andra.

En annan invändning är att delar av vägar som inte ingår i det prioriterade vägnätet ändå kan vara av stor vikt, särskilt för godstrafik. Här nämns sträckan mellan E18 och Valåsens sågverk på väg 555 som exempel.