2015-02-19 06:00

2015-02-20 06:36

Miljöpartiet vill bygga ny skola

KARLSKOGA: "Kommunen måste bryta ny mark"

Miljöpartiet i Karlskoga föreslår att kommunen bygger en ny skola för att möta befolkningsökningen.

– Det har varit diskussioner om skolans lokaler och dess förutsättningar under en längre tid här i kommunen utan att någon egentlig lösning har presenterats. Vi anser att barnen och deras förutsättningar för en god utbildning är bland det viktigaste vi som kommun ska ägna oss åt. Därför vill vi satsa långsiktigt genom att bygga en ny skola för lägre åldrar, menar Miljöpartiets oppositionsråd Daniel Ekelund.

Förslaget presenteras i en motion till kommunfullmäktige. Miljöpartiet menar att Karlskoga står inför nya utmaningar för skolans framtid och hänvisar till Vision 2020 där det står att ”...år 2020 är Karlskoga känt för att vara en pedagogiskt och kunskapsmässigt banbrytande utbildningsort”.

Måste bryta mark

Miljöpartiet menar att om Karlskoga ska kunna vara en banbrytande utbildningsort så krävs det att kommunen bryter ny mark och inte bara flyttar runt i gamla lokaler. Miljöpartiet menar också att det måste finnas skollokaler som är anpassade efter dagens och morgondagens behov om det ska gå att skapa ett hållbart integrationsarbete i kommunen. Också det med argument från Vision 2020.

Mijöpartiet ger inga konkreta förslag om var och hur skolan ska byggas men vill att den nya skolan ska vara förlagd och utformad så att den främjar långsiktigt integrationsarbete samt att det ska gå att integrera undervisningen för elever med funktionshinder eller särskilda behov. Den nya skolan ska även vara energisnål och ha flexibel utformning.

– Det har varit diskussioner om skolans lokaler och dess förutsättningar under en längre tid här i kommunen utan att någon egentlig lösning har presenterats. Vi anser att barnen och deras förutsättningar för en god utbildning är bland det viktigaste vi som kommun ska ägna oss åt. Därför vill vi satsa långsiktigt genom att bygga en ny skola för lägre åldrar, menar Miljöpartiets oppositionsråd Daniel Ekelund.

Förslaget presenteras i en motion till kommunfullmäktige. Miljöpartiet menar att Karlskoga står inför nya utmaningar för skolans framtid och hänvisar till Vision 2020 där det står att ”...år 2020 är Karlskoga känt för att vara en pedagogiskt och kunskapsmässigt banbrytande utbildningsort”.

Måste bryta mark

Miljöpartiet menar att om Karlskoga ska kunna vara en banbrytande utbildningsort så krävs det att kommunen bryter ny mark och inte bara flyttar runt i gamla lokaler. Miljöpartiet menar också att det måste finnas skollokaler som är anpassade efter dagens och morgondagens behov om det ska gå att skapa ett hållbart integrationsarbete i kommunen. Också det med argument från Vision 2020.

Mijöpartiet ger inga konkreta förslag om var och hur skolan ska byggas men vill att den nya skolan ska vara förlagd och utformad så att den främjar långsiktigt integrationsarbete samt att det ska gå att integrera undervisningen för elever med funktionshinder eller särskilda behov. Den nya skolan ska även vara energisnål och ha flexibel utformning.