2015-02-18 14:44

2015-02-18 14:44

Nya namn i kommunfullmäktige

KARLSKOGA

Länsstyrelsen har utsett nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för de som lämnat kommunfullmäktige i Karlskoga den senaste tiden.

För Socialdemokraterna är nu Tomas Öhrn ny ordinarie ledamot efter Helena Frisk och Reidar Johansson ny ersättare. För Miljöpartiet är Staffan Dällerud ny ordinarie ledamot efter Börje Engholm och Charlotte Weidt ny ersättare. För SPI Välfärden utsåg länsstyrelsen Wivi Pettersson som ny ersättare efter Fredrik Molin men Pettersson har begärt entledigande från uppdraget.

För Socialdemokraterna är nu Tomas Öhrn ny ordinarie ledamot efter Helena Frisk och Reidar Johansson ny ersättare. För Miljöpartiet är Staffan Dällerud ny ordinarie ledamot efter Börje Engholm och Charlotte Weidt ny ersättare. För SPI Välfärden utsåg länsstyrelsen Wivi Pettersson som ny ersättare efter Fredrik Molin men Pettersson har begärt entledigande från uppdraget.