2015-02-05 16:25

2015-02-05 16:25

Vill ha rot-avdrag även för hyreshus

KARLSKOGA/DEGERFORS: Hyresgästföreningen kämpar mot orättvisa

Flera miljarder har betalats ut till privatpersoner i form rot-avdrag sedan det infördes 2009. Men det är bara den som äger sitt boende som kan få den typen av avdrag. Är man hyresgäst får man inget stöd för renoveringen.

Att man som boende i hyresrätt inte har möjlighet att ta del av rot-avdraget är det många som inte känner till. För att höja den allmänna medvetenheten om detta, och för att få till ett rättvisare system, har Hyresgästföreningen dragit i gång en kampanj för att sprida kunskap om orättvisan som man anser vara inbyggd i rot-avdraget.

– Det är många som inte vet om det här. Då är det viktigt att tala om det. Ingen jag har pratat med tycker att det är rättvist, säger Helena Frisk som är ordförande för Hyresgästföreningen Region Mitt.

Hon påpekar att ombyggnationer och renoveringar i hyresrätter leder till omfattande hyreshöjningar, vilket ofta innebär att hyresgäster tvingas flytta när de inte klarar den nya hyran.

Rätten till rot-avdrag borde gälla alla, anser Frisk.

– Det har aldrig varit större orättvisa mellan de som äger och de som hyr sitt boende.

De allmännyttiga bostadsföretagens organisation Sabo uppskattade 2009 att bara de mest akuta upprustningarna i miljonprogrammet skulle kosta cirka 50 miljarder kronor. Upprustningsbehovet har knappast minskat sedan dess, men eftersom rotavdraget enbart är riktat till privatpersoner som anlitar hantverkare för arbeten i den bostad de äger kan den som vill renovera hyresbostäder inte ta del av stödet.

Helena Frisk poängterar att Hyresgästföreningen inte är emot rot-avdraget.

– Nej, absolut inte. Men vi som bor i hyreslägenhet vill också kunna ta del av det.

”Måste börja nånstans”

På Hyresgästföreningen är de väl medvetna om att en process att göra rot-avdraget tillgängligt för alla kommer att ta mycket lång tid att slutföra. Man tror inte på några snabba lösningar.

– Det måste göras rätt och ordentligt, så att det inte blir fel. Men det måste börja nånstans, någon måste ta initiativet.

Helena Frisk hoppas att Hyresgästföreningens arbete ska göra att frågan kommer upp på den politiska dagordningen.

– Vi vill att man från den politiska ledningens sida visar att man åtminstone har för avsikt att se över det.

Rot-bidragen har ökat. I snitt ökade utbetalningarna för rotavdrag med 10 procent från 2013 till 2014. Både Karlskoga och Degerfors ligger över det snittet. I Karlskoga betalades 39 miljoner ut i rotavdrag år 2013. Den preliminära siffran för 2014 är 45 miljoner, en ökning på 14 procent.

I Degerfors är ökningen ännu större, hela 33 procent. 2013 betalades 10 miljoner ut. 2014 betalades preliminärt 13 miljoner ut.

Men det gäller alltså bara de som äger sitt boende.

– Hyresgäster betalar fullt ut, konstaterar Helena Frisk.

Att man som boende i hyresrätt inte har möjlighet att ta del av rot-avdraget är det många som inte känner till. För att höja den allmänna medvetenheten om detta, och för att få till ett rättvisare system, har Hyresgästföreningen dragit i gång en kampanj för att sprida kunskap om orättvisan som man anser vara inbyggd i rot-avdraget.

– Det är många som inte vet om det här. Då är det viktigt att tala om det. Ingen jag har pratat med tycker att det är rättvist, säger Helena Frisk som är ordförande för Hyresgästföreningen Region Mitt.

Hon påpekar att ombyggnationer och renoveringar i hyresrätter leder till omfattande hyreshöjningar, vilket ofta innebär att hyresgäster tvingas flytta när de inte klarar den nya hyran.

Rätten till rot-avdrag borde gälla alla, anser Frisk.

– Det har aldrig varit större orättvisa mellan de som äger och de som hyr sitt boende.

De allmännyttiga bostadsföretagens organisation Sabo uppskattade 2009 att bara de mest akuta upprustningarna i miljonprogrammet skulle kosta cirka 50 miljarder kronor. Upprustningsbehovet har knappast minskat sedan dess, men eftersom rotavdraget enbart är riktat till privatpersoner som anlitar hantverkare för arbeten i den bostad de äger kan den som vill renovera hyresbostäder inte ta del av stödet.

Helena Frisk poängterar att Hyresgästföreningen inte är emot rot-avdraget.

– Nej, absolut inte. Men vi som bor i hyreslägenhet vill också kunna ta del av det.

”Måste börja nånstans”

På Hyresgästföreningen är de väl medvetna om att en process att göra rot-avdraget tillgängligt för alla kommer att ta mycket lång tid att slutföra. Man tror inte på några snabba lösningar.

– Det måste göras rätt och ordentligt, så att det inte blir fel. Men det måste börja nånstans, någon måste ta initiativet.

Helena Frisk hoppas att Hyresgästföreningens arbete ska göra att frågan kommer upp på den politiska dagordningen.

– Vi vill att man från den politiska ledningens sida visar att man åtminstone har för avsikt att se över det.

Rot-bidragen har ökat. I snitt ökade utbetalningarna för rotavdrag med 10 procent från 2013 till 2014. Både Karlskoga och Degerfors ligger över det snittet. I Karlskoga betalades 39 miljoner ut i rotavdrag år 2013. Den preliminära siffran för 2014 är 45 miljoner, en ökning på 14 procent.

I Degerfors är ökningen ännu större, hela 33 procent. 2013 betalades 10 miljoner ut. 2014 betalades preliminärt 13 miljoner ut.

Men det gäller alltså bara de som äger sitt boende.

– Hyresgäster betalar fullt ut, konstaterar Helena Frisk.