2015-02-03 06:00

2015-02-03 18:24

Firar 50 år med ostbuffé – blir fristående förening

KARLSKOGA: Karlskoga humanistiska förenings vårprogram

Karlskoga humanistiska förening inleder nu sitt femtionde verksamhetsår och gör det med att bli en fristående förening.

– Vårens program är både spännande och intressanta och spänner över olika områden, säger ordförande Jan Hammarstedt.

När man tittar tillbaka på de 50 år som gått har det varit skiftande ämnen genom åren. Ämnena har varit ”smala” och antalet besökare har varit lågt.

– När Gunnar Rosbro blev ordförande 1995 blev utbudet bredare och medlemsantalet ökade kraftigt, skriver ordförande Jan Hammarstedt i ett pressmeddelande.

Lämnar förbundet

Vid årsskiftet hade Karlskoga humanistiska förening drygt 200 medlemmar, och anslutningen till föreläsningarna har varit runt 125 personer per föreläsning.

Vid ett extra medlemsmöte den 14 oktober beslutade medlemmarna på styrelsens förslag att föreningen från och med år 2015 lämnar Svenska humanistiska förbundet.

En rad kända föreläsare har genom åren gästat föreningen: Tage Aurell, Carlo Derkert, Göran Malmqvist, Walter Eidlitz, Per Wästberg, Carl-Jan Granqvist, Ingemar Eliasson, Bengt Göransson...

En rad olika Karlskogaelever som på olika sätt har blivit kända: Lars Thorelius, Marina Rydberg och Jan Lundin har hållit föreläsningar hos föreningen.

Vårens föreläsningar är omväxlande och som vanligt håller man till i Solbringens lokaler andra tisdagen i månaden.

Först ut den 10 februari är Hans-Olof Boström, Hammarö, som föreläser om Konstnärskolonier i Europa. Boström är professor emeritus i konstvetenskap vid Karlstads universitet och är en ofta anlitad föreläsare. Föreningen håller också sitt årsmöte.

10 mars föreläser Madeleine Ströje Wilkens och Martin Wilkens, Hammarö, om Diplomat i fyra världsdelar. Föredragshållarna berättar om 40 års utrikestjänst.

14 april Nils Fabiansson, Stockholm, om Västfronten och första världskriget. Aktuell som författare till Historien om västfronten, i spåren av första världskriget.

12 maj Christine Beckman, Karlskoga, om Min vän Julius Caesar. Samtidigt firas också 50-årsjubileet med ostbuffé som eftersits.

Christine Beckman är en välkänd Karlskogabo verksam som konsult inom området interkultur och som författare och föreläsare.

När man tittar tillbaka på de 50 år som gått har det varit skiftande ämnen genom åren. Ämnena har varit ”smala” och antalet besökare har varit lågt.

– När Gunnar Rosbro blev ordförande 1995 blev utbudet bredare och medlemsantalet ökade kraftigt, skriver ordförande Jan Hammarstedt i ett pressmeddelande.

Lämnar förbundet

Vid årsskiftet hade Karlskoga humanistiska förening drygt 200 medlemmar, och anslutningen till föreläsningarna har varit runt 125 personer per föreläsning.

Vid ett extra medlemsmöte den 14 oktober beslutade medlemmarna på styrelsens förslag att föreningen från och med år 2015 lämnar Svenska humanistiska förbundet.

En rad kända föreläsare har genom åren gästat föreningen: Tage Aurell, Carlo Derkert, Göran Malmqvist, Walter Eidlitz, Per Wästberg, Carl-Jan Granqvist, Ingemar Eliasson, Bengt Göransson...

En rad olika Karlskogaelever som på olika sätt har blivit kända: Lars Thorelius, Marina Rydberg och Jan Lundin har hållit föreläsningar hos föreningen.

Vårens föreläsningar är omväxlande och som vanligt håller man till i Solbringens lokaler andra tisdagen i månaden.

Först ut den 10 februari är Hans-Olof Boström, Hammarö, som föreläser om Konstnärskolonier i Europa. Boström är professor emeritus i konstvetenskap vid Karlstads universitet och är en ofta anlitad föreläsare. Föreningen håller också sitt årsmöte.

10 mars föreläser Madeleine Ströje Wilkens och Martin Wilkens, Hammarö, om Diplomat i fyra världsdelar. Föredragshållarna berättar om 40 års utrikestjänst.

14 april Nils Fabiansson, Stockholm, om Västfronten och första världskriget. Aktuell som författare till Historien om västfronten, i spåren av första världskriget.

12 maj Christine Beckman, Karlskoga, om Min vän Julius Caesar. Samtidigt firas också 50-årsjubileet med ostbuffé som eftersits.

Christine Beckman är en välkänd Karlskogabo verksam som konsult inom området interkultur och som författare och föreläsare.