2015-02-03 06:00

2015-02-03 09:24

E18 inte med på EU-lista

LÄNET: Region Örebro län har unik svensk position i diskussioner om transportkorridorer i Europa

När EU diskuterar prioriterade stomnätskorridorer för transporter över Europa finns Hallsberg med men inte E18. Men sträckan Oslo-Stockholm är ändå intressantare än många andra transportleder.

EU satsar stort på så kallade transportkorridorer som knyter samma Europa. 22,6 miljarder euro, nästan tio gånger så mycket i svenska kronor, satsas på att förbättra infrastrukturen på transportleder inom de nio stomnätskorridorerna som består av vägar, järnväg, sjöfart och flyg.

Region Örebro län har en unik position i arbetet med det europeiska transportnätet då regionens utvecklingsledare Fabian Ilgner företräder Sveriges regioner vid sidan av regeringen och trafikverket gentemot EU:s koordinator för de svenska delarna av de här transportkorridorerna.

– Jag fungerar som språkrör för de svenska regionerna. Region Örebro län har arbetat mer med EU-frågor än de andra regionerna. Det finns egentligen ingen motsvarighet bland de andra regionerna, säger Ilgner som har infrastruktur och logistik som sina specialområden.

Hallsberg ett nav

De två stomnätskorridorer som finns i Sverige är Malmö-Stockholm och Malmö-Göteborg-Oslo. På sträckan Malmö-Stockholm spelar Hallsberg en central roll som nav för godstrafiken på järnväg, vilket är ytterligare en anledning till att Region Örebro län håller sig långt framme.

– I korridoren från Stockholm ner till kontinenten går lastbilarna på E4:an medan större delen av godstrafiken på tåg passerar Hallsberg på väg söderut, säger Ilgner.

Sträckan Stockholm-Oslo med E18 och förhoppningen om en framtida Nobelbana, finns däremot inte med bland de prioriterade transportkorridorerna i ett Europeiskt perspektiv. Det innebär däremot inte att sträckan är bortglömd.

Högre ställning

– E18 är en del av vårt viktiga stomnät mellan Stockholm och Oslo som ska hålla en viss standard till 2030. I EU-perspektiv har E18 en högre ställning än till exempel sträckan Göteborg-Örebro, säger Ilgner och placerar E18 i prioritetsnivån direkt under de nu aktuella stomnätskorridorerna.

Att Norge inte är med i EU har inte så stor betydelse, tror Ilgner. Däremot menar han att man bör sätta sträckan i ett större sammanhang, från Stavanger till Helsingfors och gränsen mot Ryssland.

Järnvägen Stockholm-Oslo är däremot fortfarande något som i första hand engagerar Örebro län och Värmland.

– Men om sträckan blir utpekad som väldigt viktig i EU blir det lättare att argumentera gentemot regeringen, säger Ilgner.

EU satsar stort på så kallade transportkorridorer som knyter samma Europa. 22,6 miljarder euro, nästan tio gånger så mycket i svenska kronor, satsas på att förbättra infrastrukturen på transportleder inom de nio stomnätskorridorerna som består av vägar, järnväg, sjöfart och flyg.

Region Örebro län har en unik position i arbetet med det europeiska transportnätet då regionens utvecklingsledare Fabian Ilgner företräder Sveriges regioner vid sidan av regeringen och trafikverket gentemot EU:s koordinator för de svenska delarna av de här transportkorridorerna.

– Jag fungerar som språkrör för de svenska regionerna. Region Örebro län har arbetat mer med EU-frågor än de andra regionerna. Det finns egentligen ingen motsvarighet bland de andra regionerna, säger Ilgner som har infrastruktur och logistik som sina specialområden.

Hallsberg ett nav

De två stomnätskorridorer som finns i Sverige är Malmö-Stockholm och Malmö-Göteborg-Oslo. På sträckan Malmö-Stockholm spelar Hallsberg en central roll som nav för godstrafiken på järnväg, vilket är ytterligare en anledning till att Region Örebro län håller sig långt framme.

– I korridoren från Stockholm ner till kontinenten går lastbilarna på E4:an medan större delen av godstrafiken på tåg passerar Hallsberg på väg söderut, säger Ilgner.

Sträckan Stockholm-Oslo med E18 och förhoppningen om en framtida Nobelbana, finns däremot inte med bland de prioriterade transportkorridorerna i ett Europeiskt perspektiv. Det innebär däremot inte att sträckan är bortglömd.

Högre ställning

– E18 är en del av vårt viktiga stomnät mellan Stockholm och Oslo som ska hålla en viss standard till 2030. I EU-perspektiv har E18 en högre ställning än till exempel sträckan Göteborg-Örebro, säger Ilgner och placerar E18 i prioritetsnivån direkt under de nu aktuella stomnätskorridorerna.

Att Norge inte är med i EU har inte så stor betydelse, tror Ilgner. Däremot menar han att man bör sätta sträckan i ett större sammanhang, från Stavanger till Helsingfors och gränsen mot Ryssland.

Järnvägen Stockholm-Oslo är däremot fortfarande något som i första hand engagerar Örebro län och Värmland.

– Men om sträckan blir utpekad som väldigt viktig i EU blir det lättare att argumentera gentemot regeringen, säger Ilgner.