2015-01-28 13:26

2015-01-28 13:26

Lämnade falska uppgifter

KARLSKOGA

En 26-årig kvinna har fällts för åtta fall av bidragsbrott, tre av dem ringa.

Hon hade mellan februari och september 2013 lämnat in felaktiga uppgifter i samband med att hon ansökt om ersättning från försäkringskassan. Som följd har hon fått ut en för hög ersättning, på totalt 20 254 kronor.

Kvinnan medgav omständigheterna men menade att hon inte haft uppsåt att begå brott. Tingsrätten ansåg dock att informationen om hur blanketterna skulle fyllas i var tydlig och påpekade även att hon vid ett antal tillfällen fyllt i dem på ett korrekt sätt.

Kvinnan dömdes till villkorlig dom samt dagsböter på sammanlagt 2 000 kronor.

Hon hade mellan februari och september 2013 lämnat in felaktiga uppgifter i samband med att hon ansökt om ersättning från försäkringskassan. Som följd har hon fått ut en för hög ersättning, på totalt 20 254 kronor.

Kvinnan medgav omständigheterna men menade att hon inte haft uppsåt att begå brott. Tingsrätten ansåg dock att informationen om hur blanketterna skulle fyllas i var tydlig och påpekade även att hon vid ett antal tillfällen fyllt i dem på ett korrekt sätt.

Kvinnan dömdes till villkorlig dom samt dagsböter på sammanlagt 2 000 kronor.