2015-01-27 20:43

2015-01-27 20:44

De lämnar fullmäktige

KARLSKOGA: Val av bolagsstyrelse till Karlskoga energi och miljö sköts upp

Det blev ett ovanligt kort kommunfullmäktige på tisdagen, på en dryg timme hade alla punkter på dagordningen avhandlats. Men det fanns trots allt några saker som är värt att notera.

Det var sedan tidigare känt att Helena Frisk (S) skulle lämna uppdraget som vice ordförande i kommunfullmäktige och hon har nu entledigats formellt. Nu visade det sig att två andra välkända profiler, utan några jämförelser i övrigt, också lämnat kommunfullmäktige.

Den ena är Börje Engholm, Miljöpartiets grand old man i Karlskoga, som i december utsågs till en av de lekmannarevisorer som ska granska kommunens verksamhet. Det här innebär i praktiken att han måste lämna sin plats i kommunfullmäktige.

Inte granska sig själv

– Han kan ju inte sitta kvar och granska sig själv, konstaterar Daniel Ekelund som efterträtt Engholm som partiföreträdare för Miljöpartiet.

Enligt Ekelund var revisorsrollen en intressantare reträttpost för Engholm än att ”bara” vara ledamot i kommunfullmäktige. Som revisor lämnar heller inte Engholm kommunpolitiken – även om rollen förändras – och han är utsedd till vice ordförande för revisorerna.

Engholms plats i fullmäktige kommer förmodligen att övertas av Staffan Dällerud som i dag är ersättare, men det avgörs formellt av länsstyrelsen.

Molin flyttar

Det andra avhoppet från fullmäktige står Fredrik Molin för som nu entledigats som ersättare för SPI Välfärden i kommunfullmäktige eftersom han flyttar från Karlskoga.

– Det är en stor förlust för oss. Fredrik var en stor kraft i de ekonomiska frågorna och i äldrefrågorna som var hans nya roll, säger Fredriksson.

Molin var förra mandatperioden invald som Sverigedemokrat men från november 2013 var han politisk vilde sedan han uteslutits av sitt parti. Molin fångades då snabbt upp av SPI Välfärden och han fanns med som andranamn på deras valsedlar i höstens val. I november 2014 gjorde Molin ett inhopp i fullmäktige för SPI.

Roland Källström blir förmodligen ny ersättare för SPI Välfärden.

Beslutsmässigt handlade tisdagens möte främst om att utse styrelser till de kommunägda bolagen.

Inte färdiga

Det intressantaste valet av bolagsstyrelse – till Karlskoga energi och miljö, Kemab – ställdes dock in eftersom Socialdemokraterna inte lyckats bestämma sig för vem som ska få det prestigefyllda uppdraget som ordförande.

– Vi har inte varit nöjda med de nomineringar som gjorts, förklarar kommunalrådet Sven-Olov Axelsson (S) och säger att nomineringsarbetet i partiet fortsätter.

Valet av styrelser för Kemabs olika dotterbolag ställdes därmed också in.

Till övriga bolag kunde fullmäktige utse styrelser och liksom tidigare är det socialdemokrater som fått ordförandeposterna medan vice ordförande fördelats mellan Vänsterpartiet och Moderaterna.

I koncernbolaget Karlskoga kommunhus AB utsågs Sven-Olov Axelsson (S) till ordförande med Maria Nyberg (V) som vice ordförande. I Karlskogahem AB, tidigare Hyresbostäder, fortsätter Rolf Lindberg (S) som ordförande med Pia Renman (M) som vice. Renman har också föreslagits som vice ordförande i Karlskoga energi och miljö.

I Karlskoga näringsliv och turism AB, som kommunen äger tillsammans med lokala näringslivsorganisationer, utsågs Maria Nyberg (V) som styrelseledamot med Tony Ring (M) som ersättare. Kommunen företräds i styrelsen även av en tjänsteman med ersättare.

Det var sedan tidigare känt att Helena Frisk (S) skulle lämna uppdraget som vice ordförande i kommunfullmäktige och hon har nu entledigats formellt. Nu visade det sig att två andra välkända profiler, utan några jämförelser i övrigt, också lämnat kommunfullmäktige.

Den ena är Börje Engholm, Miljöpartiets grand old man i Karlskoga, som i december utsågs till en av de lekmannarevisorer som ska granska kommunens verksamhet. Det här innebär i praktiken att han måste lämna sin plats i kommunfullmäktige.

Inte granska sig själv

– Han kan ju inte sitta kvar och granska sig själv, konstaterar Daniel Ekelund som efterträtt Engholm som partiföreträdare för Miljöpartiet.

Enligt Ekelund var revisorsrollen en intressantare reträttpost för Engholm än att ”bara” vara ledamot i kommunfullmäktige. Som revisor lämnar heller inte Engholm kommunpolitiken – även om rollen förändras – och han är utsedd till vice ordförande för revisorerna.

Engholms plats i fullmäktige kommer förmodligen att övertas av Staffan Dällerud som i dag är ersättare, men det avgörs formellt av länsstyrelsen.

Molin flyttar

Det andra avhoppet från fullmäktige står Fredrik Molin för som nu entledigats som ersättare för SPI Välfärden i kommunfullmäktige eftersom han flyttar från Karlskoga.

– Det är en stor förlust för oss. Fredrik var en stor kraft i de ekonomiska frågorna och i äldrefrågorna som var hans nya roll, säger Fredriksson.

Molin var förra mandatperioden invald som Sverigedemokrat men från november 2013 var han politisk vilde sedan han uteslutits av sitt parti. Molin fångades då snabbt upp av SPI Välfärden och han fanns med som andranamn på deras valsedlar i höstens val. I november 2014 gjorde Molin ett inhopp i fullmäktige för SPI.

Roland Källström blir förmodligen ny ersättare för SPI Välfärden.

Beslutsmässigt handlade tisdagens möte främst om att utse styrelser till de kommunägda bolagen.

Inte färdiga

Det intressantaste valet av bolagsstyrelse – till Karlskoga energi och miljö, Kemab – ställdes dock in eftersom Socialdemokraterna inte lyckats bestämma sig för vem som ska få det prestigefyllda uppdraget som ordförande.

– Vi har inte varit nöjda med de nomineringar som gjorts, förklarar kommunalrådet Sven-Olov Axelsson (S) och säger att nomineringsarbetet i partiet fortsätter.

Valet av styrelser för Kemabs olika dotterbolag ställdes därmed också in.

Till övriga bolag kunde fullmäktige utse styrelser och liksom tidigare är det socialdemokrater som fått ordförandeposterna medan vice ordförande fördelats mellan Vänsterpartiet och Moderaterna.

I koncernbolaget Karlskoga kommunhus AB utsågs Sven-Olov Axelsson (S) till ordförande med Maria Nyberg (V) som vice ordförande. I Karlskogahem AB, tidigare Hyresbostäder, fortsätter Rolf Lindberg (S) som ordförande med Pia Renman (M) som vice. Renman har också föreslagits som vice ordförande i Karlskoga energi och miljö.

I Karlskoga näringsliv och turism AB, som kommunen äger tillsammans med lokala näringslivsorganisationer, utsågs Maria Nyberg (V) som styrelseledamot med Tony Ring (M) som ersättare. Kommunen företräds i styrelsen även av en tjänsteman med ersättare.