2015-01-26 16:52

2015-01-26 16:57

Riksuppdrag till USÖ

SJUKVÅRD: Kortare väntetider och jämlik cancervård med nationellt avtal

Staten och Sveriges kommuner och landsting skrev på måndagen under ett nationellt avtal som syftar till att förbättra cancervården i landet.

– Det handlar om att ta fram ett standardiserat vårdförlopp så att vi får en jämlik cancervård i hela landet, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, regionstyrelsens ordförande.

– Den nationella satsningen harmonierar mycket väl med vårt arbete regionalt, tillägger Marie-Louise Forsberg-Fransson och berättar att målet är att cancersjuka ska erbjudas behandling inom maximalt fyra veckor efter diagnos.

Färre enheter

En annan inriktning är att koncentrera cancervården till färre enheter för att uppnå en jämlik vård i länet. Det innebär bland annat att bröstcancervården samlats på Universitetssjukhuset i Örebro och koncentrationen av cancervården i länet kommer att fortsätta.

Universitetssjukhuset har också utsetts till en av två enheter i landet som får utföra kirurgiska insatser i samband med peniscancer.

Riksuppdrag

– Vi har fått ett riksuppdrag och är tillsammans med en enhet i Skåne ensamma i landet om det, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Den nationella överenskommelsen är tänkt att gälla i fyra år och handlar i första hand om att förkorta tiden från misstänkt cancer till behandlingsstart.

– Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma detta är att införa ett nationellt system med gemensamma, standardiserade vårdförlopp.

– Det handlar om att ta fram ett standardiserat vårdförlopp så att vi får en jämlik cancervård i hela landet, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, regionstyrelsens ordförande.

– Den nationella satsningen harmonierar mycket väl med vårt arbete regionalt, tillägger Marie-Louise Forsberg-Fransson och berättar att målet är att cancersjuka ska erbjudas behandling inom maximalt fyra veckor efter diagnos.

Färre enheter

En annan inriktning är att koncentrera cancervården till färre enheter för att uppnå en jämlik vård i länet. Det innebär bland annat att bröstcancervården samlats på Universitetssjukhuset i Örebro och koncentrationen av cancervården i länet kommer att fortsätta.

Universitetssjukhuset har också utsetts till en av två enheter i landet som får utföra kirurgiska insatser i samband med peniscancer.

Riksuppdrag

– Vi har fått ett riksuppdrag och är tillsammans med en enhet i Skåne ensamma i landet om det, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Den nationella överenskommelsen är tänkt att gälla i fyra år och handlar i första hand om att förkorta tiden från misstänkt cancer till behandlingsstart.

– Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma detta är att införa ett nationellt system med gemensamma, standardiserade vårdförlopp.