2015-01-23 06:00

2015-01-23 12:16

Ville byta familjehem

KARLSKOGA: 17-åring hotade ta sitt liv eftersom socialsekreteraren inte lyssnade och var otrevlig

Inspektionen för vård och omsorg anser att socialtjänsten i Karlskoga brustit när den inte lyssnat till en 17-årings önskemål att få byta familjehem och genast inlett en utredning.

Denne 17-åring kontaktade 11 september i fjol via telefon Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att framför klagomål mot socialtjänsten. Den unge har därefter kompletterat klagomålen med mejl. Nu ska socialtjänsten senast 23 februari berätta vilka åtgärder som genomförts alternativt ska vidtas.

Den ungdom det gäller har sedan flera år tillbaka varit placerad i familjehem samt en tid på institution. Till en början enligt socialtjänstlagen men sedan 2011 enligt lagen om vård av unga. 17-åringen har varit placerad i det aktuella familjehemmet i drygt fyra år men uppger i anmälan att det inte är bra och att 17-åringen inte känner sig omtyckt av familjehemsföräldrarna.

17-åringen framförde 27 maj 2014 önskemål om omplacering men det dröjde till 13 augusti innan socialtjänsten inledde en utredning då familjehemmet meddelat att de ville avsluta sitt uppdrag.

Då hade 17-åringen vid flera tillfällen upprepat sitt önskemål att få byta familjehem. 20 augusti anmälde en kurator på ungdomsmottagningen att 17-åringen planerade att ta sitt liv. ”Ska jag behöva ta mitt liv för att något ska hända och de ska ta mig på allvar” sa 17-åringen till kuratorn. IVO skriver att skälet till att 17-åringen inte vågat berätta om sin otrivsel var att den förra socialsekreteraren inte lyssnade och var otrevlig men inte heller den nya socialsekreteraren lyssnade.

Denne 17-åring kontaktade 11 september i fjol via telefon Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att framför klagomål mot socialtjänsten. Den unge har därefter kompletterat klagomålen med mejl. Nu ska socialtjänsten senast 23 februari berätta vilka åtgärder som genomförts alternativt ska vidtas.

Den ungdom det gäller har sedan flera år tillbaka varit placerad i familjehem samt en tid på institution. Till en början enligt socialtjänstlagen men sedan 2011 enligt lagen om vård av unga. 17-åringen har varit placerad i det aktuella familjehemmet i drygt fyra år men uppger i anmälan att det inte är bra och att 17-åringen inte känner sig omtyckt av familjehemsföräldrarna.

17-åringen framförde 27 maj 2014 önskemål om omplacering men det dröjde till 13 augusti innan socialtjänsten inledde en utredning då familjehemmet meddelat att de ville avsluta sitt uppdrag.

Då hade 17-åringen vid flera tillfällen upprepat sitt önskemål att få byta familjehem. 20 augusti anmälde en kurator på ungdomsmottagningen att 17-åringen planerade att ta sitt liv. ”Ska jag behöva ta mitt liv för att något ska hända och de ska ta mig på allvar” sa 17-åringen till kuratorn. IVO skriver att skälet till att 17-åringen inte vågat berätta om sin otrivsel var att den förra socialsekreteraren inte lyssnade och var otrevlig men inte heller den nya socialsekreteraren lyssnade.