2015-01-23 16:01

2015-01-23 16:06

Får fortsätta licensjakten

LÄNET: Fälld varg stryks från lista

Efter att tolv vargar fällts i Örebro län avbröts den fortsatta jakten på torsdagen. På fredagen kom dock besked från länsstyrelsen att jakten kan återupptas.

Beslutet om att licensjakten på varg kan fortsätta, bygger på att en av de skjutna vargarna avlivades på grund av djurskyddsskäl. Den varg det handlar om sköts i onsdags och var hårt angripen av skabb.

Räknas inte

– Vi avbröt jakten vid tolv fällda vargar tills vi tagit reda på om även den som avlivades av djurskyddsskäl skulle räknas med bland de tolv, säger Mariana Skoglund, enhetschef för Art och vilt på länsstyrelsen.

Efter länsstyrelsens övervägningar klargjordes det att den avlivade vargen inte ska räknas in och att licensjakt nu kan ske på ytterligare en varg. I länsstyrelsens övervägande sägs att skabb är en sjukdom som innebär att djuret får avlivas för att förkorta lidandet. Det gäller även om djuret är fredat och även om det inte är jakttid.

Samtliga skjutna vargar skickas vidare till Statens veterinärmedicinska anstalt för analys.

Beslutet om att licensjakten på varg kan fortsätta, bygger på att en av de skjutna vargarna avlivades på grund av djurskyddsskäl. Den varg det handlar om sköts i onsdags och var hårt angripen av skabb.

Räknas inte

– Vi avbröt jakten vid tolv fällda vargar tills vi tagit reda på om även den som avlivades av djurskyddsskäl skulle räknas med bland de tolv, säger Mariana Skoglund, enhetschef för Art och vilt på länsstyrelsen.

Efter länsstyrelsens övervägningar klargjordes det att den avlivade vargen inte ska räknas in och att licensjakt nu kan ske på ytterligare en varg. I länsstyrelsens övervägande sägs att skabb är en sjukdom som innebär att djuret får avlivas för att förkorta lidandet. Det gäller även om djuret är fredat och även om det inte är jakttid.

Samtliga skjutna vargar skickas vidare till Statens veterinärmedicinska anstalt för analys.