2015-01-23 06:00

2015-01-23 06:00

Få på mötet om skolskjutsarna

DEGERFORS: Efter problemfylld höst med många klagomål

Föräldrarna uteblev nästan helt när det stora mötet om skolskjutsarna skulle hållas. Endast åtta personer kom och en orsak som nämns är att det drog ut på tiden.

Höstterminen hade knappt hunnit börja förrän klagomålen ramlade in från föräldrar vars barn åkte skolskjuts. Med det nya skolskjutsavtalet fungerade ingenting längre. Det klagades på dålig säkerhet i form av trasiga bälten, inget alkolås, ingen bälteskontroll, avsaknad av skolskjutsskylt på bussarna, chaufförerna hittade inte utan fick fråga barnen om vägen, en del barn fick gå flera kilometer, bussen kom för sent när de skulle hämta barn, lika sent då de skulle skjutsa hem barnen efter skolan och ibland kom den inte alls. Det hände sig även att föräldrar fick skjutsa barnen med egen bil. Det tycktes inte finnas någon ände på problemen.

I kommunen infördes ”fredagsmöten” med bussbolaget, Lindbergs buss AB, där incidenter under varje vecka togs upp och oroliga föräldrar undrade om det verkligen skulle få fortsätta.

November blev januari

I slutet av november sa kultur- och utbildningsnämndens ordförande, efter en incident med blankslitna däck, att radikala åtgärder måste till.

I november beslutade kultur- och utbildningsnämnden att en enkät skulle sändas ut till berörda föräldrar och dessutom att ett stormöte skulle hållas där problemen kunde luftas. Det skulle hållas innan november månads utgång. Men så blev det inte.

– Det är det mötet vi har här ikväll, konstaterar Mats Särnholm syrligt. Enligt honom beror det ljumma intresset just på att det drog ut på tiden så länge att föräldrarna har tröttnat.

Birgitta Höijer, Centerledamot i kommunstyrelsen, tror detsamma då mötet dröjde till slutet av januari och konstaterar att det blivit tystare vad gäller klagomål.

– Om det beror på att det blivit bättre eller att man inte orkar klaga längre är oklart, säger Höijer.

Lång omväg

Kai och Sofia Holmén har en son som går i nionde klass på Stora Vallaskolan dit han får åka skolskjuts.

– Men han får först åka ned till Bruket, sen upp till Parkskolan och vidare till Strömtorp innan de åker till Stora Vallaskolan. Det trots att den stora skolbussen från Åtorp åker förbi hållplatsen och raka spåret, men den får han inte åka med, säger Sofia Holmén.

Kai berättar att det fungerar ibland och ibland inte, även nu kommer bussen ibland för sent fram till skolan men inte lika sen som i början.

Media var portade från mötet, men vi följer upp vad som där framkom i en ny artikel i morgondagens tidning.

Höstterminen hade knappt hunnit börja förrän klagomålen ramlade in från föräldrar vars barn åkte skolskjuts. Med det nya skolskjutsavtalet fungerade ingenting längre. Det klagades på dålig säkerhet i form av trasiga bälten, inget alkolås, ingen bälteskontroll, avsaknad av skolskjutsskylt på bussarna, chaufförerna hittade inte utan fick fråga barnen om vägen, en del barn fick gå flera kilometer, bussen kom för sent när de skulle hämta barn, lika sent då de skulle skjutsa hem barnen efter skolan och ibland kom den inte alls. Det hände sig även att föräldrar fick skjutsa barnen med egen bil. Det tycktes inte finnas någon ände på problemen.

I kommunen infördes ”fredagsmöten” med bussbolaget, Lindbergs buss AB, där incidenter under varje vecka togs upp och oroliga föräldrar undrade om det verkligen skulle få fortsätta.

November blev januari

I slutet av november sa kultur- och utbildningsnämndens ordförande, efter en incident med blankslitna däck, att radikala åtgärder måste till.

I november beslutade kultur- och utbildningsnämnden att en enkät skulle sändas ut till berörda föräldrar och dessutom att ett stormöte skulle hållas där problemen kunde luftas. Det skulle hållas innan november månads utgång. Men så blev det inte.

– Det är det mötet vi har här ikväll, konstaterar Mats Särnholm syrligt. Enligt honom beror det ljumma intresset just på att det drog ut på tiden så länge att föräldrarna har tröttnat.

Birgitta Höijer, Centerledamot i kommunstyrelsen, tror detsamma då mötet dröjde till slutet av januari och konstaterar att det blivit tystare vad gäller klagomål.

– Om det beror på att det blivit bättre eller att man inte orkar klaga längre är oklart, säger Höijer.

Lång omväg

Kai och Sofia Holmén har en son som går i nionde klass på Stora Vallaskolan dit han får åka skolskjuts.

– Men han får först åka ned till Bruket, sen upp till Parkskolan och vidare till Strömtorp innan de åker till Stora Vallaskolan. Det trots att den stora skolbussen från Åtorp åker förbi hållplatsen och raka spåret, men den får han inte åka med, säger Sofia Holmén.

Kai berättar att det fungerar ibland och ibland inte, även nu kommer bussen ibland för sent fram till skolan men inte lika sen som i början.

Media var portade från mötet, men vi följer upp vad som där framkom i en ny artikel i morgondagens tidning.