2015-01-22 06:00

2015-01-22 13:37

Bra och dåligt i kommunen

KARLSKOGA: Kompass ger viktig information

Karlskoga kommun fick 451 poäng av 800 möjliga och ligger därmed på riksgenomsnittet. Det handlar om Kommunkompassen.

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att jobba. Här utvärderas inte resultat, utan sättet att leda verksamheten och samspel i organisationen. Bedömningarna är indelade i åtta olika områden. Genom det får kommunen hjälp att se vad man är bra på och vad som behöver förbättras.

– Jag har i dag inte så mycket att säga i detalj om varje område, tjänstemännen har fått uppdraget att titta på en del saker och återkoppla till oss in politiken längre fram, berättar kommunalrådet Sven-Olov Axelsson S.

Han visar på ett spindeldiagram och nämner att det egentligen ska vara runt, men det hackar på en del ställen. Ibland ligger kurvan utanför genomsnittet i landet och utanför förra analysen, som gjordes 2010.

– Offentlighet och demokrati är ett område där vi ligger bra till, men det är ändå ett så viktigt område att vi där fortsätter jobba och bli ännu bättre. Vi har bland annat tagit fram en handledning om medborgardialog, säger Axelsson.

Tar tid

En sak som nämns är att kommunen inte får in så många medborgarförslag som förverkligas, varför systemet skulle behöva vitaliseras.

– Demokrati tar tid. Medborgarna har möjlighet att lämna förslag men efter en vända i kommunfullmäktige går de ut till berörda nämnder för beslut och därifrån tillbaka till kommunstyrelsen och fullmäktige. Men vi har biträtt många förslag och vill få in fler, säger Axelsson.

Även i närliggande område tillgänglighet och brukarorientering ligger man högt och bättre ska det bli.

– Vi jobbar nu med att skapa ett medborgarkontor dit folk ska kunna gå med enklare frågor och få svar, de ska också kunna få hjälp eller hänvisas till den hjälp de söker, eller med att skriva medborgarförslag. Frågan kommer upp i kommunstyrelsen i februari eller mars.

– Något som är viktigt i medborgardialogen är att det i verkligheten går att påverka frågorna. En stor aktuell fråga är torgets utformning, där vi träffat mycket folk, även barn, och arbete pågår, säger Axelsson.

Resultat

Sämst resultat får kommunen när det gäller verksamhetsutveckling samt ledarskap, ansvar och delegation. Resultatenheternas ansvar kan förbättras, så att variationen kring enhetschefernas ansvar för ekonomi, omorganisation och rätt att anställa inte är så stor.

På frågan om det är rimligt att sätta in äldreomsorg och skola i sammanhang med resultat och effektivitet, svarar Axelsson:

– Eftersom det är mycket pengar som sätts in i verksamheterna så måste man ändå fråga om resultatet blev som tänkt, utvärdera och återkoppla så att man når dit man vill.

Samarbetet med kultur- och näringsliv, trivselåtgärder som exempelvis Motorsportveckan ger bra poäng.

– Vi vill vara bra på lagstyrd verksamhet men för att attrahera och få folk att stanna här eller flytta hit så räcker inte det, då måste vi ha kultur, föreningsliv, evenemang, ja helheten.

– Vi har svårt att hålla kvar ungdomar här, vi har ingen högskola. Men de kan ha med sig att här var bra och trivsamt, här fanns motorveckan och annat. Då kanske de, när de bildar familj, vill komma tillbaka, säger Axelsson.

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att jobba. Här utvärderas inte resultat, utan sättet att leda verksamheten och samspel i organisationen. Bedömningarna är indelade i åtta olika områden. Genom det får kommunen hjälp att se vad man är bra på och vad som behöver förbättras.

– Jag har i dag inte så mycket att säga i detalj om varje område, tjänstemännen har fått uppdraget att titta på en del saker och återkoppla till oss in politiken längre fram, berättar kommunalrådet Sven-Olov Axelsson S.

Han visar på ett spindeldiagram och nämner att det egentligen ska vara runt, men det hackar på en del ställen. Ibland ligger kurvan utanför genomsnittet i landet och utanför förra analysen, som gjordes 2010.

– Offentlighet och demokrati är ett område där vi ligger bra till, men det är ändå ett så viktigt område att vi där fortsätter jobba och bli ännu bättre. Vi har bland annat tagit fram en handledning om medborgardialog, säger Axelsson.

Tar tid

En sak som nämns är att kommunen inte får in så många medborgarförslag som förverkligas, varför systemet skulle behöva vitaliseras.

– Demokrati tar tid. Medborgarna har möjlighet att lämna förslag men efter en vända i kommunfullmäktige går de ut till berörda nämnder för beslut och därifrån tillbaka till kommunstyrelsen och fullmäktige. Men vi har biträtt många förslag och vill få in fler, säger Axelsson.

Även i närliggande område tillgänglighet och brukarorientering ligger man högt och bättre ska det bli.

– Vi jobbar nu med att skapa ett medborgarkontor dit folk ska kunna gå med enklare frågor och få svar, de ska också kunna få hjälp eller hänvisas till den hjälp de söker, eller med att skriva medborgarförslag. Frågan kommer upp i kommunstyrelsen i februari eller mars.

– Något som är viktigt i medborgardialogen är att det i verkligheten går att påverka frågorna. En stor aktuell fråga är torgets utformning, där vi träffat mycket folk, även barn, och arbete pågår, säger Axelsson.

Resultat

Sämst resultat får kommunen när det gäller verksamhetsutveckling samt ledarskap, ansvar och delegation. Resultatenheternas ansvar kan förbättras, så att variationen kring enhetschefernas ansvar för ekonomi, omorganisation och rätt att anställa inte är så stor.

På frågan om det är rimligt att sätta in äldreomsorg och skola i sammanhang med resultat och effektivitet, svarar Axelsson:

– Eftersom det är mycket pengar som sätts in i verksamheterna så måste man ändå fråga om resultatet blev som tänkt, utvärdera och återkoppla så att man når dit man vill.

Samarbetet med kultur- och näringsliv, trivselåtgärder som exempelvis Motorsportveckan ger bra poäng.

– Vi vill vara bra på lagstyrd verksamhet men för att attrahera och få folk att stanna här eller flytta hit så räcker inte det, då måste vi ha kultur, föreningsliv, evenemang, ja helheten.

– Vi har svårt att hålla kvar ungdomar här, vi har ingen högskola. Men de kan ha med sig att här var bra och trivsamt, här fanns motorveckan och annat. Då kanske de, när de bildar familj, vill komma tillbaka, säger Axelsson.