2015-01-21 06:00

2015-01-22 08:45

Strategi för bättre bredbandsnät

DEGERFORS: Bredbandssamordnare ska förenkla utbyggnad

En detaljerad utbyggnadsplan och en samordnare som underlättar utbyggnaden av bredbandsnätet på landsbygden. Det föreslås i en ny bredbandsstrategi för Degerfors kommun.

På måndagen hade kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, sammanträde där bland annat en bredbandsstrategi för Degerfors kommun diskuterades.

Nationellt finns ett mål om att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s till år 2020. På länsnivå finns en digital agenda med etappmål gällande tillgång till bredband.

I utkastet till den nya översiktsplanen för Degerfors kommun betonas vikten av en väl uppbyggd infrastruktur för bredband- och telekommunikation för kommunens attraktion som bostads- och näringslivsort.

Flera åtgärder

Nu har en bredbandsstrategi tagits fram med förslag på förbättringar. Ett förslag är att tillsätta en bredbandssamordnare, vars uppgift ska vara att hjälpa byalagen med att få till en utbyggnad av bredbandsnätet.

Dessutom ska Degerfors Energi ta fram en detaljerad utbyggnadsplan för hela kommunen. Detta för att på bästa sätt kunna prioritera utbyggnad och öppna upp för möjligheten att lämna över vissa områden till andra aktörer.

Bolaget ska även ta fram ett verktyg där invånarna kan anmäla sitt intresse för att få en fiberuppkoppling. Verktyget ska även kunna användas av bredbandssamordnaren för att kunna hitta andra leverantörer.

KSAU beslutade att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Dessutom bestämdes att en grupp, bestående av både politiker och tjänstemän, skulle tillsättas för att arbeta vidare med bredbandsutbyggnad, bland annat vad gäller finansiering och vilka områden som ska prioriteras.

På måndagen hade kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, sammanträde där bland annat en bredbandsstrategi för Degerfors kommun diskuterades.

Nationellt finns ett mål om att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s till år 2020. På länsnivå finns en digital agenda med etappmål gällande tillgång till bredband.

I utkastet till den nya översiktsplanen för Degerfors kommun betonas vikten av en väl uppbyggd infrastruktur för bredband- och telekommunikation för kommunens attraktion som bostads- och näringslivsort.

Flera åtgärder

Nu har en bredbandsstrategi tagits fram med förslag på förbättringar. Ett förslag är att tillsätta en bredbandssamordnare, vars uppgift ska vara att hjälpa byalagen med att få till en utbyggnad av bredbandsnätet.

Dessutom ska Degerfors Energi ta fram en detaljerad utbyggnadsplan för hela kommunen. Detta för att på bästa sätt kunna prioritera utbyggnad och öppna upp för möjligheten att lämna över vissa områden till andra aktörer.

Bolaget ska även ta fram ett verktyg där invånarna kan anmäla sitt intresse för att få en fiberuppkoppling. Verktyget ska även kunna användas av bredbandssamordnaren för att kunna hitta andra leverantörer.

KSAU beslutade att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Dessutom bestämdes att en grupp, bestående av både politiker och tjänstemän, skulle tillsättas för att arbeta vidare med bredbandsutbyggnad, bland annat vad gäller finansiering och vilka områden som ska prioriteras.