2015-01-21 13:34

2015-01-21 19:01

Outokumpu varslar 22

DEGERFORS: Degefors Järnverk varslar

Outokumpu varslar 22 tjänstemän på Quarto Plate i Degerfors.

– Vi vill effektivisera och få enheten i Degerfors lönsam igen, säger Liam Bates, anläggningschef

Det var under onsdagen som de anställda på Outokumpus kvartoplåtverksamhet i Degerfors fick informationen om att 22 tjänstemän varslas om uppsägning.

– Vi gör det här för att bli konkurrenskraftiga och för att få ekonomin i balans, säger Liam Bates.

Tråkigt besked

– Det är alltid tråkigt att få besked om varsel. Det handlar om att få ekonomin i balans igen har företaget meddelat, säger Jonas Balderud, facklig förhandlare för Sveriges ingenjörer.

Enligt Liam Bates är detta varsel en del av det tidigare aviserade kostnads- och effektivitetsprogrammet inom affärsområdet Quarto Plate där man gjort en översyn av verksamheten i syftet att identifiera ytterligare kostnadsbesparingar.

Nu har den översynen resulterat i beslutet att 22 tjänstemän på Degerfors järnverk varslas.

Inledda förhandlingar

Under onsdagen inleddes de första fackliga förhandlingarna och enligt Liam Bates hoppas man att dessa förhandlingar är avslutade under februari månad.

De fackliga förhandlingarna med företaget kommer att genomföras enligt svensk lagstiftning och praxis. Vilket innebär att det inte finns fler detaljer kring effektiviseringsåtgärderna förrän de fackliga förhandlingarna är slutförda.

126 tjänstemän

Inom den svenska kvartoplåtverksamheten arbetar idag 126 tjänstemän. 22 tjänstemän i Degerfors ingår i varslet. Inga kollektivanställda finns med i dagens varsel.

– Det finns också 14 tjänstemän som arbetar på långa produkter och dessa hör juridiskt till samma LAS-område, menar Jonas Balderud.

– Outokumpu och kvartoplåtverksamheten i Degerfors har varit förlustbringande under ett antal år. Trots att det är smärtsamt, är dessa åtgärder nödvändiga för att förbättra vårt finansiella resultat och konkurenskraft, säger Liam Bates.

Säkerställa framtiden

– Outokumpu har tidigare aviserat ett kostnads- och effektivitetsprogram som syftar till att genomföra personalminskningar motsvarande 3 500 jobb globalt vid slutet av 2017. Som en del av programmet har affärsområdet Quarto Plate genomfört en översyn av verksamheten i Degerfors i syfte att finna ytterligare effektivitetsvinster för att säkerställa en effektiv och konkurrenskraftig kostnadsbas för framtiden, säger Kari Parvento, affärsområdeschef för Quarto Plate.

Med mer än 2 000 anställda är Sverige ett av de viktigaste länderna för Outokumpu. Enheterna i Avesta, Nyby och Degerfors utgör kärnan av Outokumpus verksamhet för rostfritt specialstål. Under 2014 slutförde Outokumpu ett investeringsprogram för 1 miljard kronor i Degerfors i syfte att ytterligare öka konkurrenskraften för företagets kvartoplåtverksamhet.

Det var under onsdagen som de anställda på Outokumpus kvartoplåtverksamhet i Degerfors fick informationen om att 22 tjänstemän varslas om uppsägning.

– Vi gör det här för att bli konkurrenskraftiga och för att få ekonomin i balans, säger Liam Bates.

Tråkigt besked

– Det är alltid tråkigt att få besked om varsel. Det handlar om att få ekonomin i balans igen har företaget meddelat, säger Jonas Balderud, facklig förhandlare för Sveriges ingenjörer.

Enligt Liam Bates är detta varsel en del av det tidigare aviserade kostnads- och effektivitetsprogrammet inom affärsområdet Quarto Plate där man gjort en översyn av verksamheten i syftet att identifiera ytterligare kostnadsbesparingar.

Nu har den översynen resulterat i beslutet att 22 tjänstemän på Degerfors järnverk varslas.

Inledda förhandlingar

Under onsdagen inleddes de första fackliga förhandlingarna och enligt Liam Bates hoppas man att dessa förhandlingar är avslutade under februari månad.

De fackliga förhandlingarna med företaget kommer att genomföras enligt svensk lagstiftning och praxis. Vilket innebär att det inte finns fler detaljer kring effektiviseringsåtgärderna förrän de fackliga förhandlingarna är slutförda.

126 tjänstemän

Inom den svenska kvartoplåtverksamheten arbetar idag 126 tjänstemän. 22 tjänstemän i Degerfors ingår i varslet. Inga kollektivanställda finns med i dagens varsel.

– Det finns också 14 tjänstemän som arbetar på långa produkter och dessa hör juridiskt till samma LAS-område, menar Jonas Balderud.

– Outokumpu och kvartoplåtverksamheten i Degerfors har varit förlustbringande under ett antal år. Trots att det är smärtsamt, är dessa åtgärder nödvändiga för att förbättra vårt finansiella resultat och konkurenskraft, säger Liam Bates.

Säkerställa framtiden

– Outokumpu har tidigare aviserat ett kostnads- och effektivitetsprogram som syftar till att genomföra personalminskningar motsvarande 3 500 jobb globalt vid slutet av 2017. Som en del av programmet har affärsområdet Quarto Plate genomfört en översyn av verksamheten i Degerfors i syfte att finna ytterligare effektivitetsvinster för att säkerställa en effektiv och konkurrenskraftig kostnadsbas för framtiden, säger Kari Parvento, affärsområdeschef för Quarto Plate.

Med mer än 2 000 anställda är Sverige ett av de viktigaste länderna för Outokumpu. Enheterna i Avesta, Nyby och Degerfors utgör kärnan av Outokumpus verksamhet för rostfritt specialstål. Under 2014 slutförde Outokumpu ett investeringsprogram för 1 miljard kronor i Degerfors i syfte att ytterligare öka konkurrenskraften för företagets kvartoplåtverksamhet.

  • Ellinor Isaksson