2015-01-09 20:55

2015-01-20 22:52

Missade skabb på patient

KARLSKOGA: IVO har granskat anmälan om fel i vården

Det tog närmare fem månader innan man kunde konstatera att en boende på Björklidens vårdboende hade skabb.
Under tiden hade ytterligare två patienter och sex i personalen också symptomen.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat den anmälan som kommit in från personalen på boendet gällande fel i vården vid Björklidens boende och Baggängens vårdcentral i Karlskoga.

Kliande utslag

Ärendet handlar om en patient som flyttade in på aktuellt vårdboende i oktober 2013. Strax därefter fick patienten besvär med kliande utslag. Patienten ordinerades en salva mot eksem och behandlades med den utan effekt, enligt anmälan.

Patienten har även behandlats med olika salvor och krämer utan resultat. Personal har också framfört önskemål om att patienten skulle remitteras till hudmottagningen.

I februari 2014 fick ett antal personal på boendet och ytterligare två patienter utslag som kliade vilket föranledde besök hos företagshälsovården samt där man kunde konstatera att det var skabb.

Hembesök

Enligt en primärvårdsjournal framgår att en läkare gjort hembesök hos patienten i slutet av oktober 2013 med anledning av att patienten hade kliande utslag på kroppen. Den gången bedömdes att utslagen kunde vara orsakade av läkemedel som patienten regelbundet behandlats med.

I mitten av februari 2014 har dokumenterats att utslagen hade utvecklats till att patienten var röd på hela kroppen och hade en intensiv klåda. Vid tillfället framkom också att patienten tidigare hade en psoriasisdiagnos. Vilket ledde till att patienten fick ett läkemedel mot psoriasis.

IVO gör bedömningen att det förelegat en viss passivitet i att få till stånd en säker diagnos och ärendet avslutas utan kritik.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat den anmälan som kommit in från personalen på boendet gällande fel i vården vid Björklidens boende och Baggängens vårdcentral i Karlskoga.

Kliande utslag

Ärendet handlar om en patient som flyttade in på aktuellt vårdboende i oktober 2013. Strax därefter fick patienten besvär med kliande utslag. Patienten ordinerades en salva mot eksem och behandlades med den utan effekt, enligt anmälan.

Patienten har även behandlats med olika salvor och krämer utan resultat. Personal har också framfört önskemål om att patienten skulle remitteras till hudmottagningen.

I februari 2014 fick ett antal personal på boendet och ytterligare två patienter utslag som kliade vilket föranledde besök hos företagshälsovården samt där man kunde konstatera att det var skabb.

Hembesök

Enligt en primärvårdsjournal framgår att en läkare gjort hembesök hos patienten i slutet av oktober 2013 med anledning av att patienten hade kliande utslag på kroppen. Den gången bedömdes att utslagen kunde vara orsakade av läkemedel som patienten regelbundet behandlats med.

I mitten av februari 2014 har dokumenterats att utslagen hade utvecklats till att patienten var röd på hela kroppen och hade en intensiv klåda. Vid tillfället framkom också att patienten tidigare hade en psoriasisdiagnos. Vilket ledde till att patienten fick ett läkemedel mot psoriasis.

IVO gör bedömningen att det förelegat en viss passivitet i att få till stånd en säker diagnos och ärendet avslutas utan kritik.