2015-01-08 06:00

2015-01-20 23:14

Miljösatsar på solel

KARLSKOGA: Folkhögskolan lever upp till sin miljöprofil

Karlskoga Folkhögskola har under december 2014 fått 23 solpaneler monterade på väggen till den sporthall som ligger på skolans område. En satsning som stämmer bra överens med skolans miljöprofil.

– Vi har ju en miljöprofil på skolan rent allmänt och vårt mål är att jobba för ett hållbart samhälle. Vi vill ligga i framkant när det gäller miljöarbetet, berättar Hans Petterson, biträdande rektor på Folkhögskolan.

– I den dagliga undervisningen på skolan försöker vi lyfta miljöfrågorna och hur viktigt det är med hållbarhet. Det behövs en omställning för att vi ska kunna leva på den här jorden i framtiden och det är viktigt att våra ungdomar får det med sig från början, betonar Hans Pettersson.

Hållbarhet viktigt

Göran Edel, som är fastighetsansvarig på skolan och brinner för det här med hållbarhet, berättar med stor entusiasm om sparade kilowattimmar, kostnader per år, tekniska detaljer kring anläggningen och så vidare. Och då blir det plötsligt svårt för mig som reporter att hänga med i alla detaljer, och jag får hejda honom för att hinna med att anteckna.

Göran skrattar och berättar att han önskar lite mer långsiktighet när det planeras för hållbara alternativ inom el och energi.

– I dag tittar man bara mellan fyra och fem år framåt när det gäller kostnaderna vid nyinstallation. Det vore bättre att se satsningen över en längre tid och vilka besparingar det görs på 20 års sikt. I Tyskland ligger de längre fram och intresset för hållbara energilösningar bara ökar. Jag skulle önska att det gick snabbare i Sverige, berättar Göran Edel.

Vad är då fördelarna med solel?

– Förutom att det är bättre för miljön och sparar pengar på lång sikt så är det så gott som underhållsfritt. Vissa reservdelar behöver bytas men det är med långa intervaller. En växelriktare, till exempel, som förvandlar likström till växelström behöver bytas vart tionde år, förklarar Göran Edel.

Bara början

– Men det här med solel är bara en början. En profilgrej och ett test för att se hur det fungerar i praktiken. Våra nya solpaneler står för tre till fyra procent av vår totala elkostnad och det är inte så mycket. Men vi siktar högre. Investeringskostnaderna är dyra för en skola av den här storleken, men så fort ekonomin tillåter har vi som mål att satsa vidare, berättar Hans Pettersson.

Bilar och belysning

Satsningen på solpaneler är inte det enda skolan gjort

– Vi har tidigare bytt ut två av våra tre bilar till miljöbilar som drivs av gas. Dessutom har vi ersatt skolans alla gamla armaturer i lyktstolparna till moderna med ledbelysning. De gamla var på 125 watt och innehöll kvicksilver. De nya ligger på 40 watt. Det är en besparing förstås och dessutom lyser de bättre än de gamla, berättar Göran Edel och Hans Pettersson.

För den som är intresserad av solel och vilket stöd som finns att få rekommenderar Göran Edel Energimyndighetens hemsida.

– Vi har ju en miljöprofil på skolan rent allmänt och vårt mål är att jobba för ett hållbart samhälle. Vi vill ligga i framkant när det gäller miljöarbetet, berättar Hans Petterson, biträdande rektor på Folkhögskolan.

– I den dagliga undervisningen på skolan försöker vi lyfta miljöfrågorna och hur viktigt det är med hållbarhet. Det behövs en omställning för att vi ska kunna leva på den här jorden i framtiden och det är viktigt att våra ungdomar får det med sig från början, betonar Hans Pettersson.

Hållbarhet viktigt

Göran Edel, som är fastighetsansvarig på skolan och brinner för det här med hållbarhet, berättar med stor entusiasm om sparade kilowattimmar, kostnader per år, tekniska detaljer kring anläggningen och så vidare. Och då blir det plötsligt svårt för mig som reporter att hänga med i alla detaljer, och jag får hejda honom för att hinna med att anteckna.

Göran skrattar och berättar att han önskar lite mer långsiktighet när det planeras för hållbara alternativ inom el och energi.

– I dag tittar man bara mellan fyra och fem år framåt när det gäller kostnaderna vid nyinstallation. Det vore bättre att se satsningen över en längre tid och vilka besparingar det görs på 20 års sikt. I Tyskland ligger de längre fram och intresset för hållbara energilösningar bara ökar. Jag skulle önska att det gick snabbare i Sverige, berättar Göran Edel.

Vad är då fördelarna med solel?

– Förutom att det är bättre för miljön och sparar pengar på lång sikt så är det så gott som underhållsfritt. Vissa reservdelar behöver bytas men det är med långa intervaller. En växelriktare, till exempel, som förvandlar likström till växelström behöver bytas vart tionde år, förklarar Göran Edel.

Bara början

– Men det här med solel är bara en början. En profilgrej och ett test för att se hur det fungerar i praktiken. Våra nya solpaneler står för tre till fyra procent av vår totala elkostnad och det är inte så mycket. Men vi siktar högre. Investeringskostnaderna är dyra för en skola av den här storleken, men så fort ekonomin tillåter har vi som mål att satsa vidare, berättar Hans Pettersson.

Bilar och belysning

Satsningen på solpaneler är inte det enda skolan gjort

– Vi har tidigare bytt ut två av våra tre bilar till miljöbilar som drivs av gas. Dessutom har vi ersatt skolans alla gamla armaturer i lyktstolparna till moderna med ledbelysning. De gamla var på 125 watt och innehöll kvicksilver. De nya ligger på 40 watt. Det är en besparing förstås och dessutom lyser de bättre än de gamla, berättar Göran Edel och Hans Pettersson.

För den som är intresserad av solel och vilket stöd som finns att få rekommenderar Göran Edel Energimyndighetens hemsida.

  • Roger Gleisner