2014-12-30 13:57

2015-01-20 23:13

Höga halter av kvicksilver i fisk

KARLSKOGA: Kontroll av kvicksilverinnehållet i gäddor från Angsjön

Under 2014 har miljökontoret i Karlskoga undersökt gäddor som är fiskade i Angsjön. Resultatet visade mycket höga halter av kvicksilver i fisken.

Kontrollen är en del av den miljöövervakning i Örebro län som länsstyrelsen håller i och som sker i utvalda sjöar cirka vart tionde år. Totalt sex gäddor från Angsjön har analyserats och medelhalten i dessa var ett milligram kvicksilver per kilo vilket är gränsen för mycket hög halt, tidigare gräns för svartlistning.

– Höga kvicksilverhalter i fisk från Angsjön är tyvärr inget nytt utan har förekommit under lång tid. Men i år har halterna ökat, berättar Terése Riddersand, miljöinspektör på Karlskoga kommun.

Vad kan det bero på?

– Svårt att veta exakt varför, men det kan bero på att Angsjön är vattenreglerad och att det har varit lågt vatten under en längre tid. Fisken håller då till på mindre områden i sjön. Mer bottensediment rörs upp på grund av ett lågt vattenstånd och fisken får i sig det lättare.

Vilka råd ger ni till allmänheten?

– Ja, det mest uppenbara förstås. Att inte äta fisk från Angsjön. Det är ju inte livsfarligt, men man bör vara försiktig. Och speciellt med gädda och abborre som är rovfiskar och står högt upp i näringskedjan. De lever längre och kvicksilvret ansamlas mer i dessa fiskar, avslutar Terése Riddersand.

Kontrollen är en del av den miljöövervakning i Örebro län som länsstyrelsen håller i och som sker i utvalda sjöar cirka vart tionde år. Totalt sex gäddor från Angsjön har analyserats och medelhalten i dessa var ett milligram kvicksilver per kilo vilket är gränsen för mycket hög halt, tidigare gräns för svartlistning.

– Höga kvicksilverhalter i fisk från Angsjön är tyvärr inget nytt utan har förekommit under lång tid. Men i år har halterna ökat, berättar Terése Riddersand, miljöinspektör på Karlskoga kommun.

Vad kan det bero på?

– Svårt att veta exakt varför, men det kan bero på att Angsjön är vattenreglerad och att det har varit lågt vatten under en längre tid. Fisken håller då till på mindre områden i sjön. Mer bottensediment rörs upp på grund av ett lågt vattenstånd och fisken får i sig det lättare.

Vilka råd ger ni till allmänheten?

– Ja, det mest uppenbara förstås. Att inte äta fisk från Angsjön. Det är ju inte livsfarligt, men man bör vara försiktig. Och speciellt med gädda och abborre som är rovfiskar och står högt upp i näringskedjan. De lever längre och kvicksilvret ansamlas mer i dessa fiskar, avslutar Terése Riddersand.

  • Roger Gleisner