2014-12-22 15:35

2015-01-20 22:45

Slänger skräp i natur-reservat

KARLSKOGA

Under den föregående veckan har polisen fått in två anmälningar om nedskräpning i naturreservat.

I Fisksjöns naturreservat har någon skräpat ner en yta på tre gånger fyra meter med bland annat glasflaskor, metallskyltar och taggtråd.

I Örgivsmossens naturreservat har en okänd person slängt fyra plastsäckar fulla med diverse avfall.

I Fisksjöns naturreservat har någon skräpat ner en yta på tre gånger fyra meter med bland annat glasflaskor, metallskyltar och taggtråd.

I Örgivsmossens naturreservat har en okänd person slängt fyra plastsäckar fulla med diverse avfall.