2014-12-18 16:45

2015-01-20 22:50

4,5 års fängelse för våldtäkt mot barn

VÄRMLAND: Örebro tingsrätt finner värmländsk man i 40-årsåldern skyldig

En man från Värmland har av Örebro tingsrätt dömts till fängelse i fyra år och sex månader för upprepade fall av våldtäkt mot barn och sexuellt ofredande mot samma barn.

Mannen ska också betala skadestånd på 175 000 kronor vardera till de två flickor som utsatts för kränkningarna.

Det handlar om två systrar, båda födda i slutet av 1990-talet, och en man i 40-årsåldern. Övergreppen började när mannen flyttade ihop med flickornas mamma i Karlskoga. Flickorna har i förhör klargjort att de såg mannen som styvpappa och att övergreppen, allt från smekningar utanpå kläderna till fullbordade samlag, inleddes när de var i yngre tonåren. Varken de eller åklagaren har preciserat antalet våldtäkter eller sexuella ofredanden, bara hävdat att det skett otaliga gånger och mer eller mindre regelbundet eller vanemässigt. Örebro tingsrätt anser att det räcker för att fastställa att mannen gjort sig skyldig till våldtäkt mot barn eftersom båda flickorna var under 15 år när övergreppen inträffade. Såväl våldtäkterna som det sexuella ofredandet har skett i bostaden i Karlskoga men också på andra håll i landet.

Medgett samlag

Mannen har medgett att han haft samlag med flickorna men först efter att de fyllt 15 år. Han hävdar också att flickornas anklagelser kommer som hämnd efter det att han inte uppfyllt löften som han ställt ut till dem. Men Örebro tingsrätt slår fast att vittnen berättat att flickorna berättat om övergreppen långt innan det stod klart att mannen inte skulle uppfylla sina löften.

Hemmiljö

Örebro tingsrätt skriver, vad gäller påföljdsfrågan, att brottslighetens samlade straffvärde är så högt att annan påföljd än fängelse är utesluten. Tingsrätten slår också fast att mannen gjort sig skyldig till flera fall av våldtäkt mot barn och att ”brotten har begåtts under relativt lång period och riktat sig mot två styvdöttrar i framför allt deras hemmiljö där de borde ha kunnat förvänta sig att inte bli utsatta av brott av en närstående person.”

Tingsrätten skriver avslutningsvis att mannen ska förbli i häkte till dess att domen vinner laga kraft.

Mannen ska också betala skadestånd på 175 000 kronor vardera till de två flickor som utsatts för kränkningarna.

Det handlar om två systrar, båda födda i slutet av 1990-talet, och en man i 40-årsåldern. Övergreppen började när mannen flyttade ihop med flickornas mamma i Karlskoga. Flickorna har i förhör klargjort att de såg mannen som styvpappa och att övergreppen, allt från smekningar utanpå kläderna till fullbordade samlag, inleddes när de var i yngre tonåren. Varken de eller åklagaren har preciserat antalet våldtäkter eller sexuella ofredanden, bara hävdat att det skett otaliga gånger och mer eller mindre regelbundet eller vanemässigt. Örebro tingsrätt anser att det räcker för att fastställa att mannen gjort sig skyldig till våldtäkt mot barn eftersom båda flickorna var under 15 år när övergreppen inträffade. Såväl våldtäkterna som det sexuella ofredandet har skett i bostaden i Karlskoga men också på andra håll i landet.

Medgett samlag

Mannen har medgett att han haft samlag med flickorna men först efter att de fyllt 15 år. Han hävdar också att flickornas anklagelser kommer som hämnd efter det att han inte uppfyllt löften som han ställt ut till dem. Men Örebro tingsrätt slår fast att vittnen berättat att flickorna berättat om övergreppen långt innan det stod klart att mannen inte skulle uppfylla sina löften.

Hemmiljö

Örebro tingsrätt skriver, vad gäller påföljdsfrågan, att brottslighetens samlade straffvärde är så högt att annan påföljd än fängelse är utesluten. Tingsrätten slår också fast att mannen gjort sig skyldig till flera fall av våldtäkt mot barn och att ”brotten har begåtts under relativt lång period och riktat sig mot två styvdöttrar i framför allt deras hemmiljö där de borde ha kunnat förvänta sig att inte bli utsatta av brott av en närstående person.”

Tingsrätten skriver avslutningsvis att mannen ska förbli i häkte till dess att domen vinner laga kraft.