2014-12-17 14:43

2015-01-20 23:11

Polis mötte elever efter bombhot

KARLSKOGA: Diskuterade bombhotet och polisens arbete

Med anledning av bombhotet mot Skrantaskolan fick skolan i dag besök av polisens insatschef. Han förklarade hur arbetet gått till och betonade att det rörde sig om ett falskt larm.

I förmiddags samlades Skrantaskolans elever och personal i skolans aula för att prata om tisdagens turbulens. Rektorn Margot Andersson betonade flera gånger att alla kan känna sig trygga på skolan efter polisens noggranna genomsökning.

Polisens insatschef Andreas Petterson var på plats för att informera om arbetet med bombhotet. Polisen informerades om hotet, som skrivits ut på ett internetforum, vid 08.30 på tisdagen och tillsammans med rektorn fattades beslut om att utrymma skolan. Från det att utrymningen påbörjades tog det en kvart innan skolan var tom.

– Alla skötte sig utmärkt trots stressen som uppstod, ni gjorde det väldigt bra, säger Pettersson.

Ingen bomb

Polisen sökte igenom hela skolan, klassrum för klassrum, för att försäkra sig om att alla var ute. Bombgruppen, med tekniker och hundar, tillkallades och under eftermiddagen genomsöktes lokalerna. De hittade inget misstänkt och vid 16.30 hävdes avspärrningarna runt om skolan.

– De sökte igenom rubbet. Hade det funnits något så hade de hittat det. Jag förstår att det finns en otrygghet efter en sådan händelse men i det här fallet var det ett falskt hot.

Händelsen rubriceras som grovt olaga hot mot grupp och gärningsmannen är för närvarande okänd.

– Nu pågår en utredning och polisens tekniker arbetar med att spåra upp var hotet kom ifrån. Man ska tänka på att allt man skriver på internet kan få konsekvenser, speciellt när det handlar om en såhär allvarlig händelse, säger Pettersson.

Fängelsestraff

Påföljden för den här typen av brott är fängelse mellan sex månader och fyra år. Detsamma gäller grovt falsklarm. Skulle brottet bedömas vara av normalgraden eller ringa handlar det om bötesstraff eller fängelse i upp till ett år. För en minderårig gärningsman kan påföljden i stället bli ungdomsvård. För den som är under 15 år kopplas de sociala myndigheterna in och får avgöra om lämpliga åtgärder.

Bombhotet medförde ett stort polispådrag, vilket i sin tur leder till stora kostnader. Ett stort antal poliser ryckte ut, räddningstjänst och ambulans fanns i beredskap och bombgruppen kallades hit från Stockholm.

– Till det kommer radiooperatörer, utredare som kopplas in. Jag vill inte ens tänka på vilken summa det handlar om, säger Pettersson.

I förmiddags samlades Skrantaskolans elever och personal i skolans aula för att prata om tisdagens turbulens. Rektorn Margot Andersson betonade flera gånger att alla kan känna sig trygga på skolan efter polisens noggranna genomsökning.

Polisens insatschef Andreas Petterson var på plats för att informera om arbetet med bombhotet. Polisen informerades om hotet, som skrivits ut på ett internetforum, vid 08.30 på tisdagen och tillsammans med rektorn fattades beslut om att utrymma skolan. Från det att utrymningen påbörjades tog det en kvart innan skolan var tom.

– Alla skötte sig utmärkt trots stressen som uppstod, ni gjorde det väldigt bra, säger Pettersson.

Ingen bomb

Polisen sökte igenom hela skolan, klassrum för klassrum, för att försäkra sig om att alla var ute. Bombgruppen, med tekniker och hundar, tillkallades och under eftermiddagen genomsöktes lokalerna. De hittade inget misstänkt och vid 16.30 hävdes avspärrningarna runt om skolan.

– De sökte igenom rubbet. Hade det funnits något så hade de hittat det. Jag förstår att det finns en otrygghet efter en sådan händelse men i det här fallet var det ett falskt hot.

Händelsen rubriceras som grovt olaga hot mot grupp och gärningsmannen är för närvarande okänd.

– Nu pågår en utredning och polisens tekniker arbetar med att spåra upp var hotet kom ifrån. Man ska tänka på att allt man skriver på internet kan få konsekvenser, speciellt när det handlar om en såhär allvarlig händelse, säger Pettersson.

Fängelsestraff

Påföljden för den här typen av brott är fängelse mellan sex månader och fyra år. Detsamma gäller grovt falsklarm. Skulle brottet bedömas vara av normalgraden eller ringa handlar det om bötesstraff eller fängelse i upp till ett år. För en minderårig gärningsman kan påföljden i stället bli ungdomsvård. För den som är under 15 år kopplas de sociala myndigheterna in och får avgöra om lämpliga åtgärder.

Bombhotet medförde ett stort polispådrag, vilket i sin tur leder till stora kostnader. Ett stort antal poliser ryckte ut, räddningstjänst och ambulans fanns i beredskap och bombgruppen kallades hit från Stockholm.

– Till det kommer radiooperatörer, utredare som kopplas in. Jag vill inte ens tänka på vilken summa det handlar om, säger Pettersson.