2014-12-16 19:53

2015-01-20 22:50

Sossarna fick sin företrädare

KARLSKOGA: Lärarprotest mot dåliga resurser i skolan mötte politiker på väg till kommunfullmäktige

Det blev som väntat en diskussion i kommunfullmäktige kring Socialdemokraternas tolkning att även de har rätt till en arvoderad partiföreträdare, vid sidan av kommunstyrelsens ordförande, även om debatten inte blev så het som den hade kunnat bli.

Börje Engholm (MP) finns bland dem som ifrågasätter nyordningen och han pekade bland annat på att Urban Jonsson (S) som blir den nya partiföreträdaren också är lokal partiordförande för Socialdemokraterna.

– Det rimliga är att en ordförande avlönas av sin partiförening. Majoriteten kan driva igenom det här och vi kan inte göra mer än att opponera, men de här reglerna är luddiga. Det borde vi i alla fall kunna komma överens om, menade Engholm.

Så blev det också beslutat. I beslutet ingick att revidera reglementet så att alla partier i framtiden kan tolka begreppen kommunalråd, oppositionsråd och partiföreträdare på samma sätt.

Splittrade

Alf Rosberg (M) vände sig också mot att Socialdemokraterna får ytterligare en politiker på heltid.

– Hade det inte varit bättre att lägga de pengarna på en specialpedagog eller undersköterska, menade Rosberg.

Moderaterna är dock splittrade i frågan om Socialdemokraternas partiföreträdare. Den officiella partilinjen har varit att säga ja till att Socialdemokraterna får partiföreträdare, om än med visst ifrågasättande.

Anledningen till att Moderaterna inte gått hårdare fram i den här frågan och begära återremiss är troligen att det skulle kunna kosta partiet posterna som andre vice ordförande i de olika nämnderna, även om det inte uttalades från talarstolen. Det här är något som tillfaller Moderaterna som största oppositionsparti men som inte heller är någon självklarhet.

Förutom Miljöpartiet och två moderater röstade även Centerpartiet, Kristdemokraterna, SPI samt Sverigedemokraterna emot. Övriga röstade för eller lade ner sin röst vilket innebär att Socialdemokraterna får sin partiföreträdare.

Kommunfullmäktige tillsatte också en lång rad ledamöter i olika nämnder och styrelser som tar vid i en ny mandatperiod efter årsskiftet, beslut som togs utan debatt eftersom de tillsätts utifrån partiernas storlek och ledamöterna nomineras av partierna själva.

Lärarprotest

För övrigt möttes politikerna på väg in till kommunfullmäktige i Folkets hus av cirka 120 medlemmar i Lärarförbundet som höll en tyst protest mot att förskolan, skolan och fritidshemmen får för lite pengar.

Kommunfullmäktige delade också ut Karlskoga kommuns jämställdhetspris som i år tilldelas Johan Karlsson som är huvudskyddsombud för kommunens anställda. Priset får han för sitt arbete med att stärka kvinnors arbetsmiljö. ”Johan har med fakta belyst skillnader mellan mäns och kvinnors arbetsmiljö, ställt krav till politiker och chefer samt bidragit till en konstruktiv samverkan mellan fack och arbetsgivare”, står det i motiveringen.

– Vi borde jobba stenhårt för att det här priset inte ska behövas längre, sa Johan Karlsson själv och gav äran till sin mamma för att hon format honom.

Börje Engholm (MP) finns bland dem som ifrågasätter nyordningen och han pekade bland annat på att Urban Jonsson (S) som blir den nya partiföreträdaren också är lokal partiordförande för Socialdemokraterna.

– Det rimliga är att en ordförande avlönas av sin partiförening. Majoriteten kan driva igenom det här och vi kan inte göra mer än att opponera, men de här reglerna är luddiga. Det borde vi i alla fall kunna komma överens om, menade Engholm.

Så blev det också beslutat. I beslutet ingick att revidera reglementet så att alla partier i framtiden kan tolka begreppen kommunalråd, oppositionsråd och partiföreträdare på samma sätt.

Splittrade

Alf Rosberg (M) vände sig också mot att Socialdemokraterna får ytterligare en politiker på heltid.

– Hade det inte varit bättre att lägga de pengarna på en specialpedagog eller undersköterska, menade Rosberg.

Moderaterna är dock splittrade i frågan om Socialdemokraternas partiföreträdare. Den officiella partilinjen har varit att säga ja till att Socialdemokraterna får partiföreträdare, om än med visst ifrågasättande.

Anledningen till att Moderaterna inte gått hårdare fram i den här frågan och begära återremiss är troligen att det skulle kunna kosta partiet posterna som andre vice ordförande i de olika nämnderna, även om det inte uttalades från talarstolen. Det här är något som tillfaller Moderaterna som största oppositionsparti men som inte heller är någon självklarhet.

Förutom Miljöpartiet och två moderater röstade även Centerpartiet, Kristdemokraterna, SPI samt Sverigedemokraterna emot. Övriga röstade för eller lade ner sin röst vilket innebär att Socialdemokraterna får sin partiföreträdare.

Kommunfullmäktige tillsatte också en lång rad ledamöter i olika nämnder och styrelser som tar vid i en ny mandatperiod efter årsskiftet, beslut som togs utan debatt eftersom de tillsätts utifrån partiernas storlek och ledamöterna nomineras av partierna själva.

Lärarprotest

För övrigt möttes politikerna på väg in till kommunfullmäktige i Folkets hus av cirka 120 medlemmar i Lärarförbundet som höll en tyst protest mot att förskolan, skolan och fritidshemmen får för lite pengar.

Kommunfullmäktige delade också ut Karlskoga kommuns jämställdhetspris som i år tilldelas Johan Karlsson som är huvudskyddsombud för kommunens anställda. Priset får han för sitt arbete med att stärka kvinnors arbetsmiljö. ”Johan har med fakta belyst skillnader mellan mäns och kvinnors arbetsmiljö, ställt krav till politiker och chefer samt bidragit till en konstruktiv samverkan mellan fack och arbetsgivare”, står det i motiveringen.

– Vi borde jobba stenhårt för att det här priset inte ska behövas längre, sa Johan Karlsson själv och gav äran till sin mamma för att hon format honom.