2014-12-12 14:57

2015-01-20 22:44

De företräder KD efter nyår

KARLSKOGA NOTERAT

Kristdemokraterna i Karlskoga har fördelat de politiska uppdrag som partiet har i kommunen den kommande mandatperioden.

Bengt Eklund som är Kristdemokraternas enda ordinarie ledamot i kommunfullmäktige kommer att vara partiföreträdare och oppositionsråd. Eklund tar också plats i kommunstyrelsen som ordinarie ledamot med Ann-Catrin Örtquist som ersättare.

Kristdemokraterna kommer att ha en ordinarie ledamot i socialnämnden och i kultur- och föreningsnämnden och det är Kristina Borén som tar plats i båda nämnderna.

Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden och valnämnden blir Thorbjörn Svensson och i myndighetsnämnden Stefan Herlitz. Kristdemokraternas ska representeras i kommunrevisionen av Anneth Ståhl.

Bengt Eklund som är Kristdemokraternas enda ordinarie ledamot i kommunfullmäktige kommer att vara partiföreträdare och oppositionsråd. Eklund tar också plats i kommunstyrelsen som ordinarie ledamot med Ann-Catrin Örtquist som ersättare.

Kristdemokraterna kommer att ha en ordinarie ledamot i socialnämnden och i kultur- och föreningsnämnden och det är Kristina Borén som tar plats i båda nämnderna.

Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden och valnämnden blir Thorbjörn Svensson och i myndighetsnämnden Stefan Herlitz. Kristdemokraternas ska representeras i kommunrevisionen av Anneth Ståhl.