2017-06-19 13:40

2017-06-19 16:22

Nya hastighetsgränser på Europavägar

VÄRMLAND

Anledningen är att hastigheterna anpassas efter vägens säkerhetsstandard.

Delar av E18 i Värmland får nya hastighetsgränser, 100 respektive 110 kilometer per timme, från den 19 juni. Trafikverket arbetar systematiskt med att se över hastighetsgränserna på de statliga vägarna. Arbetet med omskyltningen började redan under hösten 2016 och kommer att fortsätta under de närmaste åren i etapper och över hela landet. Delar av E45 i Värmland kommer att skyltas om i slutet av augusti.

– Vi vill ha effektiva resor och transporter, säger Sandra Nordahl, Trafikverkets samordnare av hastighetsöversynen, i ett pressmeddelande. Men samtidigt kan vi inte tumma på säkerheten. På sikt ska en väg generellt sett vara mötesfri för att Trafikverket ska sätta en högre hastighet än 80 kilometer per timme.

Delar av E18 i Värmland får nya hastighetsgränser, 100 respektive 110 kilometer per timme, från den 19 juni. Trafikverket arbetar systematiskt med att se över hastighetsgränserna på de statliga vägarna. Arbetet med omskyltningen började redan under hösten 2016 och kommer att fortsätta under de närmaste åren i etapper och över hela landet. Delar av E45 i Värmland kommer att skyltas om i slutet av augusti.

– Vi vill ha effektiva resor och transporter, säger Sandra Nordahl, Trafikverkets samordnare av hastighetsöversynen, i ett pressmeddelande. Men samtidigt kan vi inte tumma på säkerheten. På sikt ska en väg generellt sett vara mötesfri för att Trafikverket ska sätta en högre hastighet än 80 kilometer per timme.

  • Clautidia Waked