2016-10-14 06:00

2016-10-14 06:00

Vill utveckla vattenkraften

SVERIGE: Projektledare inom Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

Sveriges befintliga vattenkraftverk bör i möjligaste mån uppgraderas för att utnyttjas bättre än i dag. Det anser Jan Nordling, huvudprojektledare för Vägval el.
– Eftersom utsläpp av koldioxid är ett stort problem, är det viktigt att utnyttja de fossilfria kraftslagen så mycket som möjligt, säger han.

När vind- och solkraft byggs ut ökar behovet av att lagra energi. I hela världen är pumpkraftverk den allra mest vanliga lösningen.

– I Sverige är lagringskapaciteten i pumpvattenkraftverk väldigt liten. Det finns endast två sådana kraftverk, som används. Pumpkraftverk är ovanliga i Sverige, men mer vanligt förekommande på andra håll i världen, exempelvis Tyskland och USA, säger Jan Nordling.

Vill se utveckling

Pumpvattenkraftverken står enligt IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) för 96 procent av den totala installerade kapaciteten för lagring av el i världen (2014).

Men alla vattenkraftverk kan ses som en typ av energilager, säger Jan Nordling.

– Jag anser att man kan utveckla vattenkraften i Sverige. Dels kan den effektiviseras, men möjligheten att bygga nya bör inte uteslutas.

– Vattenkraften är den renaste formen av energi och den är förnybar, säger Jan Nordling.

Lagring blir viktigare

Projektet Vägval el som drivs av IVA har pågått sedan slutet av 2014 och avslutas i år. Flera rapporter har publicerats, bland annat om hur miljö- och klimat påverkas av framtidens elproduktion. Målsättningen är att ta fram underlag för ett hållbart elsystem bortom år 2030.

– Möjligheten att lagra energi blir allt viktigare ju mer icke planerbar kraft vi installerar, som till exempel vindkraft. När vindkraften producerar väldigt mycket vill vi kunna lagra elöverskottet för att sedan kunna använda det då det är underskott, säger Jan Nordling.

– En annan sak som vi måste hantera är svängmassan i elsystemet. Svängmassan har en viktig uppgift att hålla elsystemet stabilt. Den dagen kärnkraften fasas ut måste annan produktion eller ny teknik bidra med motsvarande funktion.

Andra tekniker

Utöver pumpvattenkraftverk finns även andra lösningar. En sådan lösning kan vara Power to Gas där elöverskott omvandlas till vätgas som lagras och sedan till exempel kan användas i en bränslecell eller förbrännas.

– Batteritekniken går också framåt. Allt fler villor installerar solpaneler och med fallande batteripriser kommer nog många att öka sin självförsörjandegrad. Men jag tror att de flesta ändå kommer att vara uppkopplade till elnätet under en väldigt lång tid framöver, säger Jan Nordling.

När vind- och solkraft byggs ut ökar behovet av att lagra energi. I hela världen är pumpkraftverk den allra mest vanliga lösningen.

– I Sverige är lagringskapaciteten i pumpvattenkraftverk väldigt liten. Det finns endast två sådana kraftverk, som används. Pumpkraftverk är ovanliga i Sverige, men mer vanligt förekommande på andra håll i världen, exempelvis Tyskland och USA, säger Jan Nordling.

Vill se utveckling

Pumpvattenkraftverken står enligt IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) för 96 procent av den totala installerade kapaciteten för lagring av el i världen (2014).

Men alla vattenkraftverk kan ses som en typ av energilager, säger Jan Nordling.

– Jag anser att man kan utveckla vattenkraften i Sverige. Dels kan den effektiviseras, men möjligheten att bygga nya bör inte uteslutas.

– Vattenkraften är den renaste formen av energi och den är förnybar, säger Jan Nordling.

Lagring blir viktigare

Projektet Vägval el som drivs av IVA har pågått sedan slutet av 2014 och avslutas i år. Flera rapporter har publicerats, bland annat om hur miljö- och klimat påverkas av framtidens elproduktion. Målsättningen är att ta fram underlag för ett hållbart elsystem bortom år 2030.

– Möjligheten att lagra energi blir allt viktigare ju mer icke planerbar kraft vi installerar, som till exempel vindkraft. När vindkraften producerar väldigt mycket vill vi kunna lagra elöverskottet för att sedan kunna använda det då det är underskott, säger Jan Nordling.

– En annan sak som vi måste hantera är svängmassan i elsystemet. Svängmassan har en viktig uppgift att hålla elsystemet stabilt. Den dagen kärnkraften fasas ut måste annan produktion eller ny teknik bidra med motsvarande funktion.

Andra tekniker

Utöver pumpvattenkraftverk finns även andra lösningar. En sådan lösning kan vara Power to Gas där elöverskott omvandlas till vätgas som lagras och sedan till exempel kan användas i en bränslecell eller förbrännas.

– Batteritekniken går också framåt. Allt fler villor installerar solpaneler och med fallande batteripriser kommer nog många att öka sin självförsörjandegrad. Men jag tror att de flesta ändå kommer att vara uppkopplade till elnätet under en väldigt lång tid framöver, säger Jan Nordling.