2016-10-10 16:16

2016-10-10 16:16

Läge binda elpriset nu?

ENERGI: Tomt i vattenmagasinen

För var dag som går gapar vattenmagasinen i både Sverige och Norge allt tommare samtidigt som flera kärnkraftverk är avställda. I den situationen rekommenderar Karlstads Energi AB kunderna att binda avtalen.

Elpriset är inte något som sätts utifrån hur mycket vatten det finns i Klarälvens kraftverksmagasin eller ens utifrån situationen i alla kraftverksmagasin i Norge och Sverige. Men när man ser hur Klarälven allt mer vänder botten upp så kan man föreställa sig hur det ser ut i vattenmagasinen längs älven.

När den så kallade hydrologiska balansen går på underskott i både Sverige och Norge minskar möjligheten att generera vattenkraft. Samma sak med kärnkraften när två av de svenska verken har tagits ur drift för revision och ett tredje är på gång. Lägg till detta att Opec kommit överens om att försöka höja oljepriserna.

Viktiga ingredienser

Vattenkraft och kärnkraft i flera olika länder är tillsammans med olje- och koleldade kraftverk viktiga ingredienser på den europeiska marknad som styr prissättningen även här hemmavid.

– Priserna har ganska länge legat stilla på en relativt låg nivå, säger Sören Blomqvist som är marknadschef på kommunägda Karlstads Energi AB.

– Men nu börjar de röra sig uppåt. Två gånger sedan mitten av september har vi tvingats höja våra fasta priser samtidigt som vi tror att även det rörliga priset kommer att gå upp.

Karlstads Energi AB uppmanar därför nu sina kunder att binda sina avtalen för att begränsa sina kostnader. Och kunderna har redan tagit till sig budskapet. För en månad sedan var det fastpris på 60 procent av de nya avtalen. Nu står dessa för hela 80 procent.

Elpriset är inte något som sätts utifrån hur mycket vatten det finns i Klarälvens kraftverksmagasin eller ens utifrån situationen i alla kraftverksmagasin i Norge och Sverige. Men när man ser hur Klarälven allt mer vänder botten upp så kan man föreställa sig hur det ser ut i vattenmagasinen längs älven.

När den så kallade hydrologiska balansen går på underskott i både Sverige och Norge minskar möjligheten att generera vattenkraft. Samma sak med kärnkraften när två av de svenska verken har tagits ur drift för revision och ett tredje är på gång. Lägg till detta att Opec kommit överens om att försöka höja oljepriserna.

Viktiga ingredienser

Vattenkraft och kärnkraft i flera olika länder är tillsammans med olje- och koleldade kraftverk viktiga ingredienser på den europeiska marknad som styr prissättningen även här hemmavid.

– Priserna har ganska länge legat stilla på en relativt låg nivå, säger Sören Blomqvist som är marknadschef på kommunägda Karlstads Energi AB.

– Men nu börjar de röra sig uppåt. Två gånger sedan mitten av september har vi tvingats höja våra fasta priser samtidigt som vi tror att även det rörliga priset kommer att gå upp.

Karlstads Energi AB uppmanar därför nu sina kunder att binda sina avtalen för att begränsa sina kostnader. Och kunderna har redan tagit till sig budskapet. För en månad sedan var det fastpris på 60 procent av de nya avtalen. Nu står dessa för hela 80 procent.