2016-07-19 10:24

2016-07-19 10:24

Rekordstarkt första halvår på bilmarknaden 

MOTOR

Under årets första sex månader har registreringen av nya personbilar ökat med 12 procent i Sverige.

Samma period har antalet laddbara bilar ökat med 69 procent. Andelen laddbara bilar som sålts sett till samtliga nyregistreringar är 3,1 procent i landet som helhet.

– Den svenska bilmarknaden är urstark och vi går mot ett nytt rekordår. Även om andelen laddbara bilar fortfarande är på en låg nivå ligger Sverige långt framme, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Samma period har antalet laddbara bilar ökat med 69 procent. Andelen laddbara bilar som sålts sett till samtliga nyregistreringar är 3,1 procent i landet som helhet.

– Den svenska bilmarknaden är urstark och vi går mot ett nytt rekordår. Även om andelen laddbara bilar fortfarande är på en låg nivå ligger Sverige långt framme, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.