2016-06-02 15:39

2016-06-02 15:39

Dagsböter för bidragsbrott

TORSBY

En 57-årig kvinna, numera bosatt i ett av Värmlands grannlän, har av Värmlands tingsrätt dömts till villkorlig dom och 50 dagsböter.

Detta för att hon fortsatte att hämta ut bidrag från Försäkringskassan trots att hon inte längre var berättigad till detta.

Detta för att hon fortsatte att hämta ut bidrag från Försäkringskassan trots att hon inte längre var berättigad till detta.