2016-05-04 17:08

2016-05-04 17:08

"Jag instämmer i kritiken mot Karlstad Airports styrelse"

KARLSTAD: Kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) efter granskningarna av före vd och flygplatsstyrelsen:

– Man är kritisk mot att styrelsen brustit i rutiner och ansvar. Jag instämmer i det, säger kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M).

Carlstads advokatbyrå har frågat 28 personer som Peter Landmark säger att han gett fina viner och champagne i julgåva. Av 27 som svarat säger 18 att de ingenting fått.

Advokatbyrån har gjort stickprov på Landmarks representation. Åtta tillfällen under 2014 och lika många under 2015 har granskats.

2015 fanns det varken deltagare eller syfte med representationen angivet på fem av de åtta granskade tillfällen.

Inte varit med

Många av de som antecknats som deltagare har på fråga svarat att de inte varit med.

– Även om ingenting ännu är bevisat är underlaget, enligt advokatbyrån, tillräckligt för att göra en polisanmälan. Viket styrelsen för Karstads Airport nu beslutat att göra, säger Lars Sätterberg, vd i kommunens moderbolag Stadshus AB.

Brustit i kontroll

Grant Thorntorn som granskat kreditkortshanteringen anser att styrelsen brustit i sin kontroll. Men revisionsbyrån säger samtidigt att det inte förekommit några juridiska oegentligheter från styrelsens sida.

Det saknas kvitton på inköp för 222 026 kronor som gjorts med kreditkort under 2014 och 2015. 60 procent av alla kvitton under de två åren saknar helt eller delvis ett tydligt syfte med varför kortet använts.

– Man är kritisk mot styrelsen som brustit i rutiner och ansvar. Och det instämmer jag i, säger Per-Samuel Nisser (M), ordförande i Stadshus.

Han vill inte uttala sig om styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet.

– Nej, först vill jag veta vad bolagets egna revisorer säger om det. Det avgörande för ett förtroende är att man kan lita på att saker sköts på bästa sätt. Det är helt uppenbart att det inte varit så i det här bolaget.

– Men om det framkommer nya saker kommer vi inte att tveka på om vi ska gå vidare.

Har Karlstad Airports revisorer sköt sitt jobb?

– Jag har ställt mig samma fråga. Det har inte fungerat. Det är ett problem.

Utredningarna om vd och flygplatsstyrelsens agerande kommer att fortsätta. Ett antal kontantuttag som gjorts med företagskort ska undersökas ytterligare, kostnader som kan vara av privat karaktär ska granskas liksom en Washingtonresa under 2014.

– Framkommer det nya saker kommer vi inte att tveka på att gå vidare, säger Per-Samuel Nisser. Att personer varken deltagit eller fått det de påstås ha fått är oerhört allvarligt. Det är inte vår sak att döma, nu får polisanmälan ha sin gång

Den 12 maj ska kommunfullmäktige utse en ny styrelse för Karlstad Airport. Bolagsstämman kommer troligen att hållas inom en månad.

Carlstads advokatbyrå har frågat 28 personer som Peter Landmark säger att han gett fina viner och champagne i julgåva. Av 27 som svarat säger 18 att de ingenting fått.

Advokatbyrån har gjort stickprov på Landmarks representation. Åtta tillfällen under 2014 och lika många under 2015 har granskats.

2015 fanns det varken deltagare eller syfte med representationen angivet på fem av de åtta granskade tillfällen.

Inte varit med

Många av de som antecknats som deltagare har på fråga svarat att de inte varit med.

– Även om ingenting ännu är bevisat är underlaget, enligt advokatbyrån, tillräckligt för att göra en polisanmälan. Viket styrelsen för Karstads Airport nu beslutat att göra, säger Lars Sätterberg, vd i kommunens moderbolag Stadshus AB.

Brustit i kontroll

Grant Thorntorn som granskat kreditkortshanteringen anser att styrelsen brustit i sin kontroll. Men revisionsbyrån säger samtidigt att det inte förekommit några juridiska oegentligheter från styrelsens sida.

Det saknas kvitton på inköp för 222 026 kronor som gjorts med kreditkort under 2014 och 2015. 60 procent av alla kvitton under de två åren saknar helt eller delvis ett tydligt syfte med varför kortet använts.

– Man är kritisk mot styrelsen som brustit i rutiner och ansvar. Och det instämmer jag i, säger Per-Samuel Nisser (M), ordförande i Stadshus.

Han vill inte uttala sig om styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet.

– Nej, först vill jag veta vad bolagets egna revisorer säger om det. Det avgörande för ett förtroende är att man kan lita på att saker sköts på bästa sätt. Det är helt uppenbart att det inte varit så i det här bolaget.

– Men om det framkommer nya saker kommer vi inte att tveka på om vi ska gå vidare.

Har Karlstad Airports revisorer sköt sitt jobb?

– Jag har ställt mig samma fråga. Det har inte fungerat. Det är ett problem.

Utredningarna om vd och flygplatsstyrelsens agerande kommer att fortsätta. Ett antal kontantuttag som gjorts med företagskort ska undersökas ytterligare, kostnader som kan vara av privat karaktär ska granskas liksom en Washingtonresa under 2014.

– Framkommer det nya saker kommer vi inte att tveka på att gå vidare, säger Per-Samuel Nisser. Att personer varken deltagit eller fått det de påstås ha fått är oerhört allvarligt. Det är inte vår sak att döma, nu får polisanmälan ha sin gång

Den 12 maj ska kommunfullmäktige utse en ny styrelse för Karlstad Airport. Bolagsstämman kommer troligen att hållas inom en månad.