2016-04-30 06:00

2016-04-30 06:00

Samarbete mot personalbristen

VÅRD.

Bemanningsproblemet är inget vi kan lösa själva, säger företrädare för Landstinget i Värmland. Vad görs då på ett nationellt plan.

NWT har pratat med Hans Karlsson är chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL, Sveriges kommuner och landsting.

– Landstingen driver tillsammans frågan om bemanning med stöd från SKL. Det gör man utifrån tre riktlinjer.

Att så snart som möjligt se till att personer som kommer utifrån kan börja arbeta. Att de lär sig språket och att kompetensen kontrolleras.

Att se till att vårdutbildningar dimensioneras rätt med en bra balans mellan teori och praktik. Berör i första hand sjuksköterskor.

Att hitta en lösning för hyrpersonal. Att bestämma vad som ska göras nationellt och vad som kan göras lokalt. Man tittar på en modell från psykiatrin. Det handlar om att göra arbetsplatsen attraktiv, en bättre bemanningsplanering - bli tydligare med vilken yrkesgrupp man behöver, och att förbättra planering för ST-läkare med bra handledning och bra kvalitet.

– Tillsammans blir landstingen mycket starkare som arbetsgivare. De ska så småningom komma med en tidsplan för hur man ska kunna fasa ut hyrläkarna, säger Hans Karlsson.

Är läkarna intresserade av att fasa ut systemet?

– Läkarna som jobbar fast är inte alltid så glada, både av ekonomiska skäl och patientsäkerhetsskäl. Kontinuiteten blir lidande.

NWT har pratat med Hans Karlsson är chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL, Sveriges kommuner och landsting.

– Landstingen driver tillsammans frågan om bemanning med stöd från SKL. Det gör man utifrån tre riktlinjer.

Att så snart som möjligt se till att personer som kommer utifrån kan börja arbeta. Att de lär sig språket och att kompetensen kontrolleras.

Att se till att vårdutbildningar dimensioneras rätt med en bra balans mellan teori och praktik. Berör i första hand sjuksköterskor.

Att hitta en lösning för hyrpersonal. Att bestämma vad som ska göras nationellt och vad som kan göras lokalt. Man tittar på en modell från psykiatrin. Det handlar om att göra arbetsplatsen attraktiv, en bättre bemanningsplanering - bli tydligare med vilken yrkesgrupp man behöver, och att förbättra planering för ST-läkare med bra handledning och bra kvalitet.

– Tillsammans blir landstingen mycket starkare som arbetsgivare. De ska så småningom komma med en tidsplan för hur man ska kunna fasa ut hyrläkarna, säger Hans Karlsson.

Är läkarna intresserade av att fasa ut systemet?

– Läkarna som jobbar fast är inte alltid så glada, både av ekonomiska skäl och patientsäkerhetsskäl. Kontinuiteten blir lidande.