2016-04-21 16:10

2016-04-21 16:10

"Flyg också kollektivtrafik"

KARLSTAD: Kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M):

Även om det nuvarande upplägget för att stötta flyget nu dömts ut, kommer kommunen fortsätta att bidra med pengar för att hålla igång flygtrafiken.
– Flyget är precis som buss och tåg en typ av kollektivtrafik, säger kommunalrådet Per-Samuel Nisser (M).

– Det är för tidigt att säga någonting om. Först måste vi utvärdera beslutet och ta ställning till vad vi ska göra, svarar han på frågan om VNAB nu kommer att upplösas. Och om man ska kräva att få tillbaka de 15 miljoner som det brittiska flygbolaget har fått.

Han har svårt att förstå att pengarna betraktats som stöd till ett enskilt företag. Han syftar då inte på flygbolaget utan på Handelskammaren och dess 1 200 medlemmar.

– Men nu har domstolen konstaterat att det är på det sättet och det kommer vi naturligtvis acceptera. Behöver vi justera eller förändra upplägget får vi göra det.

Kommunen måste, menar han, på ett eller annat sätt fortsätta betala för att Karlstad ska ha en flygplats och förbindelser med omvärlden.

– Vi behöver jobba så här också framgent.

Fast med öppna kort?

– Det har alltid varit vår ambition. Så länge det inte skadar några affärsuppgörelser. Flyg är också kollektivtrafik. Det är kommunen som driver flygplatsen.

– Det är för tidigt att säga någonting om. Först måste vi utvärdera beslutet och ta ställning till vad vi ska göra, svarar han på frågan om VNAB nu kommer att upplösas. Och om man ska kräva att få tillbaka de 15 miljoner som det brittiska flygbolaget har fått.

Han har svårt att förstå att pengarna betraktats som stöd till ett enskilt företag. Han syftar då inte på flygbolaget utan på Handelskammaren och dess 1 200 medlemmar.

– Men nu har domstolen konstaterat att det är på det sättet och det kommer vi naturligtvis acceptera. Behöver vi justera eller förändra upplägget får vi göra det.

Kommunen måste, menar han, på ett eller annat sätt fortsätta betala för att Karlstad ska ha en flygplats och förbindelser med omvärlden.

– Vi behöver jobba så här också framgent.

Fast med öppna kort?

– Det har alltid varit vår ambition. Så länge det inte skadar några affärsuppgörelser. Flyg är också kollektivtrafik. Det är kommunen som driver flygplatsen.