2016-03-17 06:00

2016-03-17 06:00

Miljonregn över värmländska kunder

VÄRMLAND: Landshypotek bank delar ut 8 miljoner kronor

I tider av minusräntor på sparande och tufft att låna pengar får 2 800 värmländska medlemmar i Landshypotek Bank dela på 8,4 miljoner kronor. Det är styrelsens förslag till årsstämman. Totalt i hela landet får bankens medlemmar dela på 149 miljoner kronor.
- Vi är en annorlunda bank som ägs av våra medlemmar. Går det bra för banken får också ägarna en hyfsad utdelning, sa Liza Nyberg, vd Landshypotek bank vid regionstämman i Karlstad.

2015 blev ett bra år för banken. Rörelseresultatet uppgick till 331 miljoner kronor. Kreditförlusterna nästan halverades jämfört med 2014 och uppgick till 45,9 miljoner kronor.

- Förlusterna är kopplade till ett fåtal större kunder och det handlar inte enbart om mjölkproducenter, sa Liza Nyberg.

God tillväxt

Om man går något djupare in i den regionala verksamheten, Värmland-Örebro bildar ett distrikt, har utlåningen uppgått till 8,8 miljarder kronor, en tillväxt på cirka fem procent som faktiskt är något bättre än riksgenomsnittet. Sparandet inom distriktet uppgick till 500 miljoner kronor och utdelningen till medlemmarna uppgår till 18,2 miljoner kronor, varav 8,4 miljoner kronor går till de värmländska medlemmarna.

Vill bli större

Landshypotek bank har ambitionen att bli bra mycket större, men det finns också utmaningar på vägen. Kapitaltäckningsreglerna är en av utmaningarna man måste klara.

- Vi är ute på en ganska omfattande utvecklingsresa från att ha varit ett hypoteksinstitut för framför allt produktionsjordbrukare till att bli en bank för boende på och utanför landsbygden.

Det råder ingen tvekan om att alltfler fått upp ögonen för banken som har bra sparräntor. Räntan på skogskontot är 1,10 procent, en ränta som står sig bra i konkurrensen med andra bankers skogskonto. Banken har under 2015 fått 160 nya medlemmar i länet. Totalt i landet har banken 41 525 medlemmar.

Stor oro

Liza Nyberg är mycket oroad över Finansinspektionens förslag att även företagskrediterna till jord och skog skall omfattas av amorteringskraven.

- Förslaget är hur tokigt som helst. Intentionen var att etablera en sund amorteringskultur för bolån, inte försvåra företagsutvecklingen inom en näring.

Nu lär den här frågan ha hamnat hos Finansdepartementet som får fundera över om företagskrediter för en närings skall jämställas med nya bolån för villaägare och bostadsrättsinnehavare.

Banken satsar också hårt på digitaliseringen. I dag finns banken på Facebook och Twitter. Enligt Liza Nyberg kan det också komma att handla om You Tubes.

.

2015 blev ett bra år för banken. Rörelseresultatet uppgick till 331 miljoner kronor. Kreditförlusterna nästan halverades jämfört med 2014 och uppgick till 45,9 miljoner kronor.

- Förlusterna är kopplade till ett fåtal större kunder och det handlar inte enbart om mjölkproducenter, sa Liza Nyberg.

God tillväxt

Om man går något djupare in i den regionala verksamheten, Värmland-Örebro bildar ett distrikt, har utlåningen uppgått till 8,8 miljarder kronor, en tillväxt på cirka fem procent som faktiskt är något bättre än riksgenomsnittet. Sparandet inom distriktet uppgick till 500 miljoner kronor och utdelningen till medlemmarna uppgår till 18,2 miljoner kronor, varav 8,4 miljoner kronor går till de värmländska medlemmarna.

Vill bli större

Landshypotek bank har ambitionen att bli bra mycket större, men det finns också utmaningar på vägen. Kapitaltäckningsreglerna är en av utmaningarna man måste klara.

- Vi är ute på en ganska omfattande utvecklingsresa från att ha varit ett hypoteksinstitut för framför allt produktionsjordbrukare till att bli en bank för boende på och utanför landsbygden.

Det råder ingen tvekan om att alltfler fått upp ögonen för banken som har bra sparräntor. Räntan på skogskontot är 1,10 procent, en ränta som står sig bra i konkurrensen med andra bankers skogskonto. Banken har under 2015 fått 160 nya medlemmar i länet. Totalt i landet har banken 41 525 medlemmar.

Stor oro

Liza Nyberg är mycket oroad över Finansinspektionens förslag att även företagskrediterna till jord och skog skall omfattas av amorteringskraven.

- Förslaget är hur tokigt som helst. Intentionen var att etablera en sund amorteringskultur för bolån, inte försvåra företagsutvecklingen inom en näring.

Nu lär den här frågan ha hamnat hos Finansdepartementet som får fundera över om företagskrediter för en närings skall jämställas med nya bolån för villaägare och bostadsrättsinnehavare.

Banken satsar också hårt på digitaliseringen. I dag finns banken på Facebook och Twitter. Enligt Liza Nyberg kan det också komma att handla om You Tubes.

.