2016-03-16 22:35

2016-03-16 22:35

Addera produkten med tjänster

VÄRMLAND: Då skapas det nya intäkter för företaget

Det går på olika sätt att öka intäkterna för företagen. Tre värmländska företag, Cellcomb, Säffle, Swede Rehandling Systems, Karlstad och Inission, Munkfors, finns med i ett pilotprojekt, det första i sitt slag i landet, där små- och medelstora företag i en process skall addera produkten med tjänster och på så sätt öka intäkterna.
- Det här är jättespännande. Vi arbetar för högtryck med processen som vi hoppas skall ge företaget ökade intäkter, säger Mikael Solberg, Cellcomb.

De riktigt stora företagen har sedan länge satsat på att addera produkter med tjänster. Nu har turen kommit till de små- och medelstora företagen och i bägge processerna spelar Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads universitet en viktig roll.

- Det här har vi väntat på, säger professor Lars Witell, CTF.

Nya samtal

För Cellcomb gäller det att övertyga landstingen att vid sjukhusen använda engångslakan och engångsprodukter i stället för att tvätta bomullslakan och örngott. Tjänsten skulle kunna bestå av att man med egen personal klarar av alla byten och tar hand om avfall av olika slag.

- Vi för sedan en tid tillbaka samtal med landstinget i Värmland, säger Mikael Solberg.

Inission, Munkfors, har redan kommit en bra bit på väg i arbetet med att övertyga kunden och kundens kund att produkten kan adderas med tjänster av olika slag.

- Vi tror på den här modellen, säger Olle Hulteberg, Inission.

Är redan i gång

Eva Nilsson, vd i och ägare av Swede Rehandling Systems, Karlstad, är ordentligt på hugget. Företaget säljer systemlösningar och lådor för lagring, hantering och transport.

- Vi är redan i gång med arbetet att tillsammans med kunderna hitta nya tjänstealternativ.

Tjänstelyftet

Bakom projektet står statliga Vinnova, Energimyndigheten och forskningsorganisationen Formas.

- Vi kan kalla den här satsningen för tjänstelyftet. Det handlar om att utveckla avancerade tjänster inom industrin, säger Barbro Lagerholm, Swerea IVF, som leder det värmländska pilotprojektet.

Slår det här väl ut kommer många fler småföretag i Värmland att delta i satsningen. Det beskedet lämnade Anna Lundmark Lundbergh, vd i Almi Värmland, vid upptakten i Karlstad.

De riktigt stora företagen har sedan länge satsat på att addera produkter med tjänster. Nu har turen kommit till de små- och medelstora företagen och i bägge processerna spelar Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads universitet en viktig roll.

- Det här har vi väntat på, säger professor Lars Witell, CTF.

Nya samtal

För Cellcomb gäller det att övertyga landstingen att vid sjukhusen använda engångslakan och engångsprodukter i stället för att tvätta bomullslakan och örngott. Tjänsten skulle kunna bestå av att man med egen personal klarar av alla byten och tar hand om avfall av olika slag.

- Vi för sedan en tid tillbaka samtal med landstinget i Värmland, säger Mikael Solberg.

Inission, Munkfors, har redan kommit en bra bit på väg i arbetet med att övertyga kunden och kundens kund att produkten kan adderas med tjänster av olika slag.

- Vi tror på den här modellen, säger Olle Hulteberg, Inission.

Är redan i gång

Eva Nilsson, vd i och ägare av Swede Rehandling Systems, Karlstad, är ordentligt på hugget. Företaget säljer systemlösningar och lådor för lagring, hantering och transport.

- Vi är redan i gång med arbetet att tillsammans med kunderna hitta nya tjänstealternativ.

Tjänstelyftet

Bakom projektet står statliga Vinnova, Energimyndigheten och forskningsorganisationen Formas.

- Vi kan kalla den här satsningen för tjänstelyftet. Det handlar om att utveckla avancerade tjänster inom industrin, säger Barbro Lagerholm, Swerea IVF, som leder det värmländska pilotprojektet.

Slår det här väl ut kommer många fler småföretag i Värmland att delta i satsningen. Det beskedet lämnade Anna Lundmark Lundbergh, vd i Almi Värmland, vid upptakten i Karlstad.