2016-02-16 17:06

2016-02-16 17:06

SD vill lex Sarah-anmäla Sunnes socialtjänst

SUNNE

Sverigedemokraterna i Sunne vill att kommunen gör en lex Sarah-anmälan mot sin egen socialtjänst.

– Styret i kommunen är i gungning och Sverigedemokraterna kommer att öka trycket och därigenom ställa kommunledningen till svars för sina ansvarslösa beslut kring flyktingavtal och lagstadgad verksamhet inom socialtjänsten, säger Runar Filper (SD), ledamot i kommunfullmäktige.

– Styret i kommunen är i gungning och Sverigedemokraterna kommer att öka trycket och därigenom ställa kommunledningen till svars för sina ansvarslösa beslut kring flyktingavtal och lagstadgad verksamhet inom socialtjänsten, säger Runar Filper (SD), ledamot i kommunfullmäktige.